Διεθνείς Συνεργασίες

Eπιλογή σπουδαστικών εργασιών για συμμετοχή στην Ελληνική εκπροσώπηση στο 25ο Συνέδριο της UIA στο Durban

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στα πλαίσια του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA με τίτλο «ARCHITECTURE OTHERWHERE», που θα λάβει χώρα στην πόλη του Durban, της SOUTH AFRICA μεταξύ 3 και 7 Αυγούστου 2014, αποφάσισε να διοργανώσει, μεταξύ άλλων δράσεων, στο Ελληνικό Περίπτερο, Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών σχετικών με το θέμα του Συνεδρίου.

Με την παρούσα πρόσκληση, καλεί τους απόφοιτους ή τελειόφοιτους αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους Έλληνες απόφοιτους ή τελειόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτονικών Σχολών του εξωτερικού, να υποβάλλουν διπλωματικές ή σπουδαστικές εργασίες περιόδου 2011-2014 σχετικές με το θέμα του ως άνω Συνεδρίου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της UIA (http://www.uia-architectes.org)

Θα απονεμηθούν επτά (7) τιμητικές διακρίσεις (και κατά την κρίση της επιτροπής έως 7) σε ειδική εκδήλωση που θα οργανώσει το Ελληνικό Τμήμα της UIA, οι οποίες και θα εκτεθούν στο Ελληνικό Περίπτερο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου στο Durban.

Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 30/04/2014.

Στόχος του Ελληνικού Τμήματος της UIA και της Κριτικής Επιτροπής είναι η ισότιμη, απαιτητική και γόνιμη παρουσία των Σπουδαστών της Αρχιτεκτονικής και των Νέων Αρχιτεκτόνων στο Ελληνικό Περίπτερο και την Ελληνική Εκπροσώπηση.

Η πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στο ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ και στους δικτυακούς τόπους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, των Αρχιτεκτονικών Σχολών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η υποβολή των συμμετοχών είναι ελεύθερη.

Οι σπουδαστές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην Αγγλική γλώσσα:

 1. Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, έτος αποφοίτησης ή εξαμήνου φοίτησης, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας δηλ.διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ εάν υπάρχει, και e-mail) καθώς και βεβαίωση της Σχολής/Τμήματος Αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχονται.
 2. Μια (1) Πινακίδα Α1 σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή (Cappamount & CD) σε κατακόρυφη διάταξη η οποία θα περιλαμβάνει σχέδια, σκίτσα, κείμενα και οτιδήποτε κρίνει κατάλληλο ο/η υποψήφιος/α για την βέλτιστη παρουσίαση της εργασίας του/της. Στο επάνω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm x μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διπλωματικής/σπουδαστικής εργασίας. Στο κάτω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm x μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του/των μελών της ομάδας εργασίας (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, φωτογραφίες τους), τα στοιχεία του υπεύθυνου διδάσκοντος (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα), καθώς και η Σχολή/Τμήμα Αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχονται.

Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 30/04/2014.

Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4 Αθήνα – Τμήμα Διεθνών Σχέσεων – Ελληνικό Τμήμα της UIA ή να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας αποστολών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα αποστολής πρέπει να είναι προπληρωμένα.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή Επιλογής θα είναι 7μελής και θα αποτελείται από τους

 • Φανή Βαβύλη, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA
 • Νίκος Φιντικάκης, Μέλος του Συμβουλίου της UIA
 • Μυρτώ Δεσποτίδη, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ https://www.sadas-pea.gr/
 • Δαμιανός Αμπακούμκιν, Μέλος Ελληνικού Τμήματος UIA
 • Νίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής ΕΜΠ
 • Έβελυν Γαβρήλου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Δημήτρης Διαμαντόπουλος, Μέλος Ελληνικού Τμήματος UIA

και ως αναπληρωματικά μέλη από τους

 • Κυριάκος Πιπίνης, Γραμματέας Ελληνικού Τμήματος UIA
 • Γιώργος Μητρούλιας, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ντόρα Αντωνακάκη, Μέλος Ελληνικού Τμήματος UIA

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με email στη Γραμματεία του Ελληνικού Τμήματος UIA στη διεύθυνση [email protected]