Επαγγελματικά Θέματα

Δικαίωμα υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς

Α.Π. 62004                                                                                          Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2016

Προς:

  • Τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κο Χρήστο Σπίρτζη
    Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου
  • Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Γιώργο Σταθάκη
    Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
  • Τον Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό
    Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

 

Θέμα:  Δικαίωμα υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει εκφράσει έγγραφα και προς κάθε αρμόδιο, τη θέση ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα οφείλουν να απορρέουν αποκλειστικά από το επιστημονικό περιεχόμενο των πενταετών ολοκληρωμένων σπουδών. Σε όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και με τις πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις, γινόμαστε θεατές της πλήρους απορρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των κλάδων. Συνέπεια αυτού είναι να εκμηδενίζεται το επιστημονικό δυναμικό του συνόλου των μηχανικών και ιδιαίτερα των αρχιτεκτόνων -που εκφυλίζεται και ως επάγγελμα-, αλλά και κυρίως όλων των νέων μηχανικών με τη μετατροπή της επιστήμης σε εμπόρευμα, προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Παράλληλα βλέπουμε την προσπάθεια εφαρμογής της πολιτικής «διαίρει και βασίλευε», που έχει ως αποτέλεσμα η δεινή θέση των μηχανικών να μετεξελίσσεται σε εσωτερικό ανταγωνισμό και τα προβλήματα να μετακυλύονται συστηματικά στους λιγότερο ισχυρούς ή πολυάριθμους κλάδους.

Χαρακτηριστικό αυτής της πρακτικής είναι και η ενεργοποίηση από ορισμένους δημόσιους φορείς και ιδιαίτερα των πολεοδομικών γραφείων ορισμένων περιφερειών, μιας αυθαίρετης και μονομερούς απόφασης του ΤΕΕ να στερείται από τους αρχιτέκτονες το δικαίωμα υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών, δραστηριότητα η οποία λόγω της σημερινής τραγικής οικονομικής συγκυρίας αποτελεί σημαντικό πεδίο άσκησης στοιχειώδους επαγγελματικής δραστηριότητας για πλήθος συναδέλφων αρχιτεκτόνων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, ενώ σε αντίθεση δεν στερείται από τους συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους και μηχανικούς ΤΕΙ το δικαίωμα να υπογράφουν αρχιτεκτονικές μελέτες.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ζητεί, και επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος, το δικαίωμα υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς για όσο διάστημα παραμένει σε εκκρεμότητα η αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων με τις ολοκληρωμένες πενταετείς σπουδές, και για όσο επιπλέον διάστημα ορίσουν οι θεσμοθετημένες μεταβατικές διατάξεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ