Ενημέρωση

Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην πρόταση ΥΠΕΚΑ για τη Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ 2012

 

Τοποθέτηση ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στην πρόταση ΥΠΕΚΑ για τη Μεταρρύθμιση του συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού