Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 70, Περίοδος Β’, Ιούλιος/Αύγουστος 2008 | Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Περιεχόμενα

«Σημείωμα της σύνταξης» (σελ. 18)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Ο. Οικονόμου, «Μια ξενάγηση στο εσωτερικό του Νέου Μουσείου Ακρόπολης» (σελ. 20)
Χρ. Σαχανά, «Για τον Θουκυδίδη Βαλεντή» (σελ. 23)
Ο. Βενετσιάνου, «Legorreta + Legorreta:
Η σύγχρονη μετάφραση της παράδοσης» (σελ. 24)
Η. Γραμματικός, «“Ο λάκκος που μένει”» (σελ. 26)

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
«Δ. Αρεοπαγίτου 2008: αντιμετώπιση των πίσω όψεων των διατηρητέων κτηρίων επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 17 και 19» (σελ. 28)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΗΜΑ
«Η διαμόρφωση και εφαρμογή της ΚΥΑ για την μελέτη και πιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και η συνεισφορά των αρχιτεκτόνων στη διαδικασία αυτή» (σελ. 44)
Γ. Τουρσούνογλου, «Οικονομία νερού – οικιακά λύματα» (σελ. 45)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
[Επιμέλεια: Μ. Σίνου]
Ε. Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, «Η βιωσιμότητα του δομημένου χώρου» (σελ. 56)
Ε. Αθανασίου, «Από την Walden στις “καλές πρακτικές”» (σελ. 60)
Στ. Κυβέλου, «Αειφόρες γειτονιές, οικο-γειτονιές, οικοπόλεις…: αναδυόμενα ζητήματα στην Ευρώπη» (σελ. 64)
Μ. Αναστασάκης, «Πόλεις επί εδάφους» (σελ. 68)
Η. Μεσσίνας, «Βιώσιμες κοινότητες» (σελ. 72)
Ε. Ευαγγελινός, Η. Ζαχαρόπουλος, «Για έναν συνολικό βιώσιμο σχεδιασμό» (σελ. 76)
Β. Κωστοβασίλης, Θ. Ουδενιώτης, Χρ Πηγουνάκη, «Αθήνα: Μια εν δυνάμει ενεργειακή τράπεζα» (σελ. 79)
Α. Παντοκράτορας, «Εφαρμογές της ρευστομηχανικής στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία» (σελ. 83)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_70.pdf”]