Προηγούμενη σελίδα

Συνεδριάσεις Ομάδων Εργασίας Θεματικής Περιοχής 2 - ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ομάδα Εργασίας «Trade in Services»
Συνεδρίαση 20 Σεπτεμβρίου 2007, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 13 Ιουλίου 2007, Παρίσι

Ομάδα Εργασίας «Competitiveness»

Ομάδα Εργασίας «Procurement of Architecture»
Συνεδρίαση 2 Ιουλίου 2010, Βιέννη
Συνεδρίαση 12 Φεβρουαρίου 2010, Βερολίνο
Συνεδρίαση 17-18 Ιουνίου 2009, Βιέννη
Συνεδρίαση 27-28 Μαρτίου 2009, Ρώμη

Συνεδρίαση 12 Δεκεμβρίου 2008, Βερολίνο
Συνεδρίαση 15 Μαρτίου 2008, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 28 Σεπτεμβρίου 2007, Βιέννη
Συνεδρίαση 23-24 Ιουνίου 2006, Βουδαπέστη
Συνεδρίαση 2-4 Φεβρουαρίου 2006, Βερολίνο
Συνεδρίαση 28-30 Οκτωβρίου 2005, Πολωνία

Ομάδα Εργασίας «Cost Information Systems»
Συνεδρίαση 17 Οκτωβρίου 2008, Βουκουρέστι

Συνεδρίαση 20 Ιουνίου 2008, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 25 Ιανουαρίου 2008, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 27 Σεπτεμβρίου 2007, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 8 Ιουνίου 2007, Μαδρίτη
Συνεδρίαση 18 Απριλίου 2007, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 2 Μαρτίου 2007, Βιέννη
Συνεδρίαση 17 Ιανουαρίου 2007, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 8 Νοεμβρίου 2006, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 7 Σεπτεμβρίου 2006, Βρυξέλλες

Ομάδα Εργασίας «Health & Safety»
Συνεδρίαση 13 Μαρτίου 2006, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 22 Ιουνίου 2005, Βρυξέλλες

Ομάδα Εργασίας «Insurance»
Συνεδρίαση 11 Σεπτεμβρίου 2008, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 21 Φεβρουαρίου 2008, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 11 Δεκεμβρίου 2007, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 13 Σεπτεμβρίου 2007, Βρυξέλλες

Συνεδρίαση 18 Ιανουαρίου 2007, Βρυξέλλες

 

Αρχή σελίδας