Ενημέρωση

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στην Φλώρινα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο :

«Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανέγερση Κτιριακού Συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα»

Διοργανώτρια Αρχή : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων : 10.5.2019 και ώρα 14:00

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική προκήρυξη.