Ενημέρωση

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Σχεδιασμός Φωτιστικού Ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου»

Η κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού αποτελούμενη από τον κ. Δημήτρη Αντωνίου ως πρόεδρο και τους κ.κ. Παναγιώτη Στέφα, Ανδρέα Λαμπρόπουλο, Παρασκευά Λιάκο και Μαρία Τέττη ως μέλη, συνεδρίασε από 16 Απριλίου έως και 19 Απριλίου 2018.

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν δυο (2) συμμετοχές, οι οποίες εξετάστηκαν λεπτομερώς και αξιολογήθηκαν μεμονωμένα και συγκριτικά. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει τρίτο βραβείο, και μια εξαγορά ως εξής:

3ο βραβείο

Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης OY90389038 Κώστας-Ορφέας Γεννιάς του Δημητρίου Ταξιάρχη – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 50% Αλεξάνδρα Φιλίππου του Ανδρέα – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 50%

Γ’ Βραβείο : Κώστας-Ορφέας Γεννιάς, Αλεξάνδρα Φιλίππου (κατά ποσοστό 50%) 

 

Εξαγορά

Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης 00000028ΑΕ (Το/τα όνομα/ονόματα  του/των διαγωνιζόμενου/ων θα ανακοινωθεί/ουν, όταν γίνει η αποδοχή της εξαγοράς από τη διοργανώτρια αρχή).

Εξαγορά : 00000028ΑΕ

 

Συνημμένα θα βρείτε α) το Συγκεντρωτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής και β) την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών του Διαγωνισμού.