Επαγγελματικά Θέματα

Αποδοχή υπογραφής από τους Διπλωματουχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς σε τοπογραφικά για όλες τις χρήσεις

Α.Π. 62143                                                                                                      Αθήνα 6 Μαρτίου 2017

Προς:

  • Τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κο Χρήστο Σπίρτζη
    Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου
  • Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Γιώργο Σταθάκη
    Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
  • Τον Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό
    Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
  • Τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας

 

 

Θέμα:  Αποδοχή υπογραφής από τους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς σε τοπογραφικά για όλες τις χρήσεις

 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προασπίζοντας τα συμφέροντα των μελών του με κάθε νόμιμο μέσον και καθώς υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών (έκδοση προβλεπόμενων Π.Δ. του Ν 4257/2014 ) επισημαίνει ότι:

Όπως προέκυψε από συστηματική διερεύνηση, δεν υπάρχει νόμος που να μην επιτρέπει στους Διπλ/χους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς τη σύνταξη και υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 όπου και αν απαιτείται, καθώς και ουδεμία ερμηνευτική οδηγία – εγκύκλιος για το συγκεκριμένο θέμα.

Παρακαλούμε λοιπόν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να δέχονται την υπογραφή των Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε τοπογραφικά για όλες τις χρήσεις, όπου και αν απαιτείται, μέχρι την έκδοση του Π.Δ. που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, για το οποίο ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έχει ήδη εκθέσει τις απόψεις του στις οποίες και εμμένει.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ