Ενημέρωση

Απάντηση του ΥΠΠΟΑ σε ερώτηση με θέμα: «Αποκλείονται τα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία από τον διαγωνισμό για την «εκπόνηση της μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου». Αδιαφάνεια, έλλειψη λογοδοσίας, μη ενημέρωση των πολιτών, χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες που ακολουθεί το ΥΠΠΟΑ για το εμβληματικό έργο της αναβάθμισης, ανάδειξης υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου»

Απάντηση του ΥΠΠΟΑ σε ερώτηση με θέμα:

«Αποκλείονται τα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία από τον διαγωνισμό για την «εκπόνηση της μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου». Αδιαφάνεια, έλλειψη λογοδοσίας, μη ενημέρωση των πολιτών, χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες που ακολουθεί το ΥΠΠΟΑ για το εμβληματικό έργο της αναβάθμισης, ανάδειξης υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου».

Συνημμένα θα βρείτε την Απάντηση του ΥΠΠΟΑ και σχετικά έγγραφα.

 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΠΟΑ

pdf
2 MB
ΕΡΩΤΗΣΗ

pdf
669 KB
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ"

pdf
4 MB
Ν. 4903/2022

pdf
12 MB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ: Έγκριση κτιριολογικού προγράμματος συνολικής αναβάθμισης (εκσυγχρονισμός και επέκταση) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

pdf
2 MB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ: Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για το κτιριολογικό πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, στο πλαίσιο της μελέτης του έργου της εν υπογείω επέκτασης του», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

pdf
2 MB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ: Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/447362/ 315426/5438/2897/31-8-2020 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επικαιροποίηση υφιστάμενης γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης στο πλαίσιο του έργου της εν υπογείω επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

pdf
607 KB
ΦΕΚ 5352/Β/18-11-21: Έγκριση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου με τίτλο «Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση και διασύνδεση με το «Ακροπόλ Ακρος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με δαπάνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ», προς το σκοπό δωρεάς της μελέτης προς το Ελληνικό Δημόσιο

pdf
130 KB
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟ & ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Έγκριση σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, ως δωρεοδόχου και της εταιρείας “Οικογένεια Νικολάου Σ. Λαιμού Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Παράδοσης” ως δωρήτριας

pdf
610 KB
ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ"

pdf
79 KB
ΙΔΡΥΣΗ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ"

pdf
463 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ: Έγκριση εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώρου Δήλου και Μελέτης για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου, με δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος “International Foundation For Greece”, προς το σκοπό δωρεάς της προς το Ελληνικό Δημόσιο

pdf
621 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ: Έγκριση εκπόνησης Προμελέτης, μετά των Υποστηρικτικών Μελετών, για την αποκατάσταση του SILO στον Λιμένα Πειραιά και την μετατροπή του σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, με δαπάνη του Κοινωφελούς Πολιτιστικού Ιδρύματος “Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη”, προς το σκοπό δωρεάς τους προς το Ελληνικό Δημόσιο

pdf
598 KB