Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/6 ΜΑΪΟΥ 2011- Θέμα: «Πρόσκληση για Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/6 ΜΑΪΟΥ 2011

Πρόσκληση για Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 

Α.Π. 43817
Αθήνα 6 Μαΐου 2011

 

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σύμφωνα με το Άρθρο 9.5 του Καταστατικού του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και το Άρθρο 3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, μετά την με αρ. πρωτ. 43768 / 02.05.2011 αίτηση εικοσιοκτώ μελών της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς το Προεδρείο,

το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στο ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα).

Ημερήσια Διάταξη :

1.  Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ και Οικονομικός Απολογισμός για το διάστημα της παρελθούσας τριετίας.

2.   Άμεση προκήρυξη εκλογών, το αργότερο μέσα στον Ιούνιο 2011.

3.   Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ.

4.   Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

 

Σε περίπτωση που την 04.06.2011 δεν επιτευχθεί η απαρτία του Άρθρου 9.2 του Καταστατικού (τουλάχιστον 83 παρόντα μέλη), σύμφωνα με το Άρθρο 9.3 του Καταστατικού, θα αναβληθεί η σύγκλιση της Αντιπροσωπείας για το Σάββατο 25 Ιουνίου 2011, στον ίδιο χώρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα, οπότε θα βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παριστάμενα μέλη της είναι τουλάχιστον 40.

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Ο Σύλλογος έχει ζητήσει από το ΤΕΕ με το υπ. αριθμ. πρωτ. 43805 / 06-05-11 έγγραφό του έκτακτη επείγουσα επιχορήγηση, ώστε να καταβληθούν τα οδοιπορικά των Αντιπροσώπων της περιφέρειας.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 04/05/11 αποφασίστηκε ομόφωνα ότι όλες οι παρατάξεις θα ζητήσουν από τους εκπροσώπους τους στη ΔΕ του ΤΕΕ και στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, να στηρίξουν την άμεση χρηματοδότηση του Συλλόγου.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ