Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Μόνιμη Επιτροπή Β2 «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Μόνιμη Επιτροπή Β2 «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ».

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Νοεμβρίου 2013.  

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ