Ενημέρωση

Τοποθέτηση και κατευθύνσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Τοποθέτηση και κατευθύνσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)

Επιστολή προς τους συναδέλφους μέλη Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Επιστολή προς ΥΠΕΚΑ

Λειτουργία Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ – Ν. 4030/11) Κατευθύνσεις / Προτάσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

– Σχέδιο αίτησης υποβολής μελέτης ΣΑ

– Σχέδιο στατιστικού δελτίου καταγραφής εργασιών ΣΑ