Ενημέρωση

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ σχετικά με Εγκύκλιο 1/2013 για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ σχετικά με Εγκύκλιο 1/2013 για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής