Ενημέρωση

2ο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία «Συμμετοχική Κοινωνική Οικονομία», Ιούνιος 2017

Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) διοργανώνει το 2ο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία τον Ιούνιο του 2017.

Ακολουθεί αναλυτικό Δελτίο Τύπου.

  

Ξεκινάμε για το 2ο «Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών

για την Κοινωνική Οικονομία» τον Ιούνιο 2017 με τίτλο:

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

 Ξεκινάμε ένα συνέδριο ανοικτό για όλους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, τις εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τις ομοσπονδίες συλλόγων, τις ΚΟΙΝΣΕΠ, τις ΚΟΙΣΠΕ, τους συνεταιρισμούς κλπ, με στόχο την ενοποίηση και την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων για αποτελεσματικές εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Η επιτυχία του 1ο συνεδρίου του Ιουνίου 2016, κατέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και συγκέντρωσε ένα πλούσιο υλικό γνώσης και εμπειρίας, ένα χρήσιμο υλικό και για την κοινωνία πολιτών και για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Την στιγμή που καλπάζει η ανεργία, εξαπλώνεται η φτώχεια και οι κοινωνικές ανάγκες πολλαπλασιάζονται, είναι προφανές το θεσμικό έλλειμμα της χώρας για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.  Είναι προφανής η αδυναμία και ο κατακερματισμός της κοινωνίας ώστε να αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα αυτά, με την ενεργοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων.

Εξ ου και η ανάγκη της συμμετοχικής κοινωνικής οικονομίας ως απαραίτητος όρος ώστε να αντιμετωπιστεί ο οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός του 1/3 της κοινωνίας.

Η συμμετοχικότητα λοιπόν είναι το κλειδί και αυτή εξασφαλίζεται μόνο μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μόνο όταν το συλλογικό υποκείμενο αναλαμβάνει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Οι τοπικές κοινωνικές συμπράξεις, οι μεγάλοι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί των αστικών κέντρων και οι  μικρές ομάδες παραγωγών που υποστηρίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι τα θεσμικά εργαλεία που προσφέρουν λύσεις.

Για αυτούς τους λόγους και η στρατηγική της συμμετοχικής κοινωνικής οικονομίας, απαιτεί θεσμική συμμαχία μεταξύ φορέων της κοινωνικής οικονομίας με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Το 2ο συνέδριο θα είναι αφιερωμένο σε αυτή την στρατηγική συμμαχία με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση με στόχο τα τοπικά κοινωνικά συμβόλαια.  Ο θεσμός του τοπικού κοινωνικού συμβολαίου είναι όρος για αποτελεσματικές πολιτικές συνεργασίας.

Για την αυθεντική πολιτική της κοινωνικής οικονομίας σήμερα η κοινωνική οικονομία:

 1. είναι ο βασικός πυλώνας μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων για τον 21ο αιώνα
 2. είναι ο τομέας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε αντιδιαστολή με αυτές που χάνονται από το κράτος και την αγορά
 3. είναι ο δρόμος μετάβασης από την Β΄ στη Γ’ βιομηχανική επανάσταση
 4. είναι το αντιστάθμισμα στη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας
 5. είναι ο αναγκαίος όρος, για την ανακατεύθυνση και την στόχευση των νέων τεχνολογιών προς την επινόηση νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων
 6. είναι ο τρόπος συμπόρευσης με την συμμετοχική δημοκρατία και η μέθεξη με τη συλλογική δημιουργία της κοινωνίας πολιτών
 7. είναι η θεσμική και πολιτική καινοτομία και αυτοοργάνωση της κοινωνίας
 8. είναι το πρωτείο της πολιτικής έναντι των αγορών

 

 Για την διαμόρφωση της στρατηγικής εξετάζουμε:

 

 • Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
 • Το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αναφορικά με τους  φορείς και τα δίκτυα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Το «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ αναφορικά με τους θεσμούς και το οικονομικό περιβάλλον.

 ΚΑΛΟΥΜΕ, όλες  τις εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τις ομοσπονδίες και φορείς  της κοινωνικής οικονομίας, να δηλώσουν συμμετοχή στο συνέδριο.

ΚΑΛΟΥΜΕ, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του πεδίου να πάρουν μέρος στην επεξεργασία θέσεων και προτάσεων, σε ένα χώρο που ελάχιστα έχει χαρτογραφηθεί, ωστόσο αποτελεί μεγάλη ελπίδα για την ανάταση της κοινωνίας.

 

Για την ΠΕΣΚΟ

Ευάγγελος Σπινθάκης

Βασίλειος Τακτικός