Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:Εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 3α του Ν. 3889/2010 στις εκκρεμείς διαδικασίες μελετών…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 3α του Ν. 3889/2010 στις εκκρεμείς διαδικασίες μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

 

Α.Π. 41838, Αθήνα 1η Δεκεμβρίου 2010

Προς:

 • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  > Υπουργό κα Τίνα Μπιρμπίλη
  > Υπουργό (αν.) κο Νίκο Σηφουνάκη
  > Γενικό Γραμματέα κο Ανδρέα Ανδρεόπουλο
  > Γενική Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης κα Μαρία Καλτσά
  > Προϊσταμένη Διεύθυνσης Χωροταξίας κα Πολυξένη Ζέικου
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  > Υπουργό κο Ιωάννη Ραγκούση
 • Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
  > Υπουργό κο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα:  Εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 3α του Ν. 3889/2010 στις εκκρεμείς διαδικασίες μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Μελετώντας το Ν.3889/2010 ΦΕΚ 182 περί «Πράσινου Ταμείου», μετά τη δημοσίευσή του και συγκεκριμένα το άρθρο 30 παρ.3α, διαπιστώσαμε ότι τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ των οποίων εκκρεμεί η διαδικασία ανάθεσης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3852/2010, επιτρέπεται να συνεχίζονται και εγκρίνονται με τις διατάξεις του Ν.2508/97, εφόσον  ανατεθούν έως την 31-10-2010.

Αντιλαμβανόμαστε το εύλογο της ημερομηνίας ανάθεσης ως καταληκτικής ημερομηνίας ισχύος των Καποδιστριακών Δήμων, αλλά δεν κατανοούμε την εμπλοκή του θέματος με τον Ν.2508/97.

Ακόμη και σε περίπτωση πρόθεσης αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, είναι υπερβολικό να τίθεται με τέτοιο τρόπο και εκ των προτέρων, αδιαφορώντας για τα τεράστια θεσμικά κενά που δημιουργεί.

Όσον αφορά στην ουσία του θέματος και στις καταληκτικές ημερομηνίες, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να εφαρμοσθούν σε περιπτώσεις ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (σας ενημερώνουμε ότι μόνο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας έχουν ενταχθεί 20 ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ).  Επιπροσθέτως δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε περιπτώσεις ΓΠΣ που προκηρύχτηκαν έχοντας ως περιοχή μελέτης τα νέα όρια του Καλλικράτη.

Είναι γνωστό ότι η προώθηση των διαδικασιών του χωρικού σχεδιασμού έχει μόνο αναπτυξιακές διαστάσεις, για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται πρόσθετα εμπόδια στην εξέλιξη του, ειδικά μάλιστα σε εποχές κορύφωσης της οικονομικής κρίσης που πλήττει τους αντίστοιχους μελετητές μέλη μας.

Ζητούμε να επανεξεταστεί η εφαρμογή της επίμαχης ημερομηνίας και να δοθεί η απαραίτητη λύση, κατανοώντας το εύλογο του θέματος και αποφεύγοντας την εμπλοκή του Ν.2508 παρά τις όποιες προθέσεις για την αλλαγή του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

¦ ΤΕΕ
> Πρόεδρος κος Χρήστος Σπίρτζης
> Διοικούσα Επιτροπή
> Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
¦ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΕ
¦ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
¦ ΣΥΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Νικόλαος Ζυγούρης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδρος κος Στυλιανός Διαμαντίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Στέφανος Ξεκαλάκης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Παναγιώτης Μαυρίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης
¦ ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Σταματάκης
¦ ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Πρόεδρος κος Τριαντάφυλλος Τσιτινίδης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόεδρος κος Γιάννης Παπάζογλου
¦ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ
Πρόεδρος κα Βιβή Μπάτσου