Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Νέο θεσμικό πλαίσιο συστήματος εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων Α΄

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Νέο θεσμικό πλαίσιο συστήματος εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων Α΄

Α.Π. 42461, Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2011

Προς:
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Υπουργό κο Δημήτρη Ρέππα
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών

 

Θέμα:  «Νέο θεσμικό πλαίσιο συστήματος εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων».

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

Πληροφορηθήκαμε ότι κατατέθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2010 στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο θεσμικό πλαίσιο του συστήματος εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων.

 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχε από την αρχή του όλου θέματος έως την τελευταία προ μηνών κατάθεση των τελευταίων του παρατηρήσεων. Εκφράζοντας όχι μόνο τα μέλη μας που ασκούν μοναδικά το επάγγελμα του μελετητή Δημοσίων Μελετών, αλλά και το σύνολο των πλέων των είκοσι χιλιάδων μελών μας, διατυπώσαμε τη βασική διαφωνία μας όπως και όλοι οι φορείς των μηχανικών περί της εφαρμογής της διαδικασίας της χαμηλότερης οικονομικής πρότασης, αλλά υποβάλλαμε ταυτόχρονα εξειδικευμένες ρυθμίσεις που αφορούσαν τις αρχιτεκτονικές μελέτες και τις μελέτες χωρικού σχεδιασμού, καθώς και προτάσεις που αφορούσαν τα πτυχία Αρχιτεκτόνων μελετητών και το περιεχόμενο των κατηγοριών των αρχιτεκτονικών μελετών (κατηγορίες μελετών 6 και 7 του Ν.3316/05).

 

Δυστυχώς, στο τελικό κείμενο που οδηγείται στη Βουλή όχι μόνο δεν είδαμε κάποια από τις προτάσεις μας να γίνεται δεκτή, αλλά πολύ περισσότερο διαπιστώσαμε σημαντικές αλλαγές, με τις οποίες δηλώνουμε κάθετα την αντίθεση μας και ότι δεν θα επιτρέψουμε την εφαρμογή τους με κάθε νόμιμο τρόπο.

 

Οι ρυθμίσεις και το περιεχόμενο του νέου νόμου αιφνιδίασαν και θίγουν κατάφορα τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διότι παραβιάζουν τα επαγγελματικά του δικαιώματα κάτι που δεν αποτελεί αντικείμενο του νόμου περί Δημοσίων μελετών.

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Στο έγγραφο με τις προτάσεις μας που σας υποβάλλαμε στις 6/12/2010 με Α.Π. 41792 αναφερόταν ‘’Για τις κατηγορίες μελετών 6 και 7 ζητούμε την μεταφορά περιεχομένου από την κατηγορία 7 (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες) και συγκεκριμένα της διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και εν γένει του αστικού σχεδιασμού και θεμάτων αστικών παρεμβάσεων, εκτός της περίπτωσης αποκατάστασης – διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίων καθώς και μνημείων στην κατηγορία 6 με ταυτόχρονη μετονομασία αυτής σε Αρχιτεκτονικές μελέτες’’.

 

Αντί αυτού, διαπιστώνουμε ότι η ζητούμενη μεταφορά έγινε σε άλλη κατηγορία μελετών (κατηγορία 2) με τίτλο Πολεοδομικές μελέτες και μελέτες Αστικής Ανάπλασης.

 

Αυτό σημαίνει ότι στους σημερινούς κατόχους της κατηγορίας 2 που αριθμούν τους 947 μελετητές, εκ των οποίων 462 μόνο είναι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και οι υπόλοιποι 283 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, 56 Πολιτικοί Μηχανικοί και 146 Χωροτάκτες Πολεοδόμοι Μηχανικοί, τους δίνονται επαγγελματικά δικαιώματα που υφαρπάζονται από τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων μηχανικών. Δηλαδή τους δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνουν Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (Πλατειών, Ανάπλασης ελεύθερων χώρων, Πάρκων, Αρχιτεκτονικών διαδρομών κλπ) δίχως να έχουν ποτέ διδαχθεί και να κατέχουν το ανάλογο γνωστικό πεδίο έχοντας ως μοναδικό προσόν την σημερινή κατοχή ενός μελετητικού πτυχίου σε μια συναφή περιφερειακά κατηγορία μελετών στην οποία ενσωματώνεται με τρόπο ανορθόδοξο και εκτός κάθε διαδικασίας διαβούλευσης το περιεχόμενο των Αρχιτεκτονικών Μελετών διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων.

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Οι Αρχιτέκτονες των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν διαμοιραστεί παράτυπα και εκτός κάθε επιστημονικής αντίληψης με το αναχρονιστικό νόμο 4633/1930 στους άλλους κλάδους των μηχανικών της εποχής εκείνης, συνεχίζουν με τρόπο συντεταγμένο που εκφράζει και το πολιτισμικό τους status να διεκδικούν από την πολιτεία το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.

 

Επειδή θεωρούμε ότι στις προθέσεις αλλά και στις αρμοδιότητες της αναθεώρησης του Ν.3316/05 δεν μπορεί να είναι η αλλαγή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κλάδων των μηχανικών παρακαλούμε πολύ, να δεχθείτε το προεδρείο του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ σε μια συνάντηση διευκρινιστική των θέσεων μας στα πλαίσια της διαβούλευσης που δικαιούμαστε σύμφωνα με τα κοινοτικά ειωθότα ως διακριτά αναφερόμενος κλάδος από την κοινωνία και την πολιτεία.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

¦ ΤΕΕ
> Πρόεδρος κος Χρήστος Σπίρτζης
> Διοικούσα Επιτροπή
¦ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
¦ ΣΥΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Νικόλαος Ζυγούρης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδρος κος Θεόδωρος Παπαδόπουλος
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Στέφανος Ξεκαλάκης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Παναγιώτης Μαυρίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης
¦ ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Σταματάκης
¦ ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Πρόεδρος κος Τριαντάφυλλος Τσιτινίδης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόεδρος κος Γιάννης Παπάζογλου
¦ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ
Πρόεδρος κα Βιβή Μπάτσου