Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Αποκλεισμός των Αρχιτεκτόνων από νόμιμη άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Αποκλεισμός των Αρχιτεκτόνων από νόμιμη άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων

 

Α.Π. 42446, Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2011

Προς:
Τον Υπουργό (αν.) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κο Νίκο Σηφουνάκη
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών

 

Θέμα:  «Αποκλεισμός των Αρχιτεκτόνων από νόμιμη άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων»

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ενημερωθήκαμε κατόπιν επιστολής Μέλους μας για το κατωτέρω θέμα:

 

Απορρίφθηκε διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών υπογεγραμμένο από Αρχιτέκτονα που υποβλήθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου για την εγγραφή πράξης μεταβολής. Κατά την εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με έγγραφο του ΤΕΕ και σε εφαρμογή των διατάξεων Ν. 4663/1930, Β.Δ. 769/1972, Ν. 1865/1989, π.δ 318/1994 και Ν.2916/2001, τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνοδεύουν αιτήσεις που αφορούν σε διορθώσεις – ενημερώσεις της κτηματολογικής βάσης θα πρέπει να υπογράφονται από τις εξής ειδικότητες : Αγρονόμους Τοπογράφους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Πολιτικούς Υπομηχανικούς και πτυχιούχους τοπογραφίας Τ.Ε.Ι.
Με βάση τα παραπάνω, η αίτηση δεν έγινε δεκτή λόγω τυπικής έλλειψης και η υπηρεσία αιτήθηκε την υποβολή νέου διαγράμματος υπογεγραμμένου από τις παραπάνω ειδικότητες.

 

Επί της ανωτέρω πράξεως ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων σας αναφέρει τα ακόλουθα:

 

1. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, εκτός των άλλων έχει σαν σκοπό την αποτελεσματική προστασία των γενικών συμφερόντων των αρχιτεκτόνων, με την επίδειξη ενεργούς αλληλεγγύης στην επαγγελματική και επιστημονική τους δραστηριότητα στους τομείς αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας, χωροταξίας και περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού του δεν ρυθμίζει προφανώς επαγγελματικά δικαιώματα, οφείλει ωστόσο να συμμετέχει στην δημιουργία και τη προώθηση απόψεων επί επαγγελματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα. Κυρίως όμως, οφείλει να ενημερώνει τα Μέλη του και τους μελλοντικούς αποφοίτους των Αρχιτεκτονικών Σχολών για το πεδίο επαγγελματικών δικαιωμάτων άσκησης του επαγγέλματος.

Προφανώς, οι παραπάνω καταστατικές δεσμεύσεις δεν μπορούν να αιτιολογούνται προς τα Μέλη μας δια γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων των Υπηρεσιών και ερμηνειών. Οι θεσμικές υποχρεώσεις μας απαιτούν τη συνολική ρύθμιση του ζητήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων, συμφώνως με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών και τις νέες επιστημονικές και κοινωνικές ανάγκες υπηρεσιών Μηχανικών.

2. Είναι η πρώτη φορά στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου όπου λαμβάνουμε επιστολές παραπόνων και δη καταγγελιών για ζήτημα ρυθμίσεως επαγγελματικών δικαιωμάτων σύνταξης διαγραμμάτων που συνοδεύουν αιτήσεις προς Κτηματολογικά γραφεία. Επίσης, φρονούμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί ουκ ολίγες αποφάσεις της Υπηρεσίας του ιδίου Κτηματολογικού Γραφείου και καθόσον γνωρίζουμε και άλλων ανά την χώρα οι οποίες βασίζονται σε διαγράμματα που υπογράφηκαν από Αρχιτέκτονες. Θεωρούμε δε ότι όλες αυτές οι ‘’αποφάσεις’’ φέρουν το τεκμήριο της νομιμότητας.

Πέραν ωστόσο του ειδικού ζητήματος ερμηνείας των διατάξεων περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, η διαφορετική προσέγγιση των Κρατικών Υπηρεσιών εν γένει δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας δικαίου με αποτέλεσμα την έλλειψη του επιστημονικού κύρους των Μηχανικών απέναντι στο Κοινωνικό σύνολο, την αναξιοπιστία των κρατικών λειτουργιών και την αποδόμηση των σχέσεων συνεργίας πολλών ειδικοτήτων Μηχανικών.

3. Εκτός των παραπάνω, έχουμε ενημερωθεί ότι επί του θέματος έχει κατατεθεί σχετικό ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από τα αρμόδια όργανα. Είναι προφανές λοιπόν ότι μέχρι την έκδοση της σχετικής γνωμοδοτήσεως από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η οποία κατά την άποψή μας θα πρέπει να κατευθύνει σε συνολική ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικών δικαιωμάτων, δεν είναι δυνατόν εξειδικευμένα θέματα γνωστικού αντικειμένου να κρίνονται κατά το δοκούν, λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων. Είναι προφανές ότι επί αυτού του ‘’κανονιστικού’’ πλαισίου που τείνει να δημιουργηθεί, ο Σύλλογός όχι μόνο αδυνατεί να δώσει σαφείς κατευθύνσεις αλλά αντιτίθεται προβάλλοντας την ανάγκη γενικότερων ρυθμίσεων με γνώμονα τα σημερινά επιστημονικά πεδία Μηχανικού, το Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο επαγγελματικών προσόντων και ελέγχου αυτών και το ειδικό γνωστικό αντικείμενο των τίτλων σπουδών.

 

Συνεπώς, μέχρι την έκδοση των σχετικών κρίσεων, καθίσταται σαφές ότι οι Υπηρεσίες του Κτηματολογίου δεν θα πρέπει να οδηγούνται σε κρίση και έλεγχο των επαγγελματικών δικαιωμάτων Αρχιτεκτόνων που συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα κατά τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Κτηματολόγιο Α.Ε.

Παρακαλούμε δε για την άμεση ενημέρωση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

¦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  • Υπουργός κα Τίνα Μπιρμπίλη
  • Γενικός Γραμματέας κος Ανδρέας Ανδρεόπουλος
  • Γενική Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κα Μαρία Καλτσά

¦ ΤΕΕ

  • Πρόεδρος κος Χρήστος Σπίρτζης
  • Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
  • Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας
  • Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Περιφερειακά Τμήματα

¦ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
¦ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

  • Πρόεδρος κος Απόστολος Αρβανίτης
  • Δ/ντρια Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου κα Μαρία Τασάπη

¦ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Πρόεδρος κος Σπύρος Ραυτόπουλος
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόεδροςκος Γεώργιος Παπακώστας
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος κος Βασίλειος Προφυλλίδης
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόεδρος κος Ζήσης Κοτιώνης
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
Πρόεδρος κος Γεώργιος Πανέτσος
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόεδρος κος Εμμανουήλ Μαρμαράς
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
¦ ΣΥΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Νικόλαος Ζυγούρης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδρος κος Θεόδωρος Παπαδόπουλος
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Στέφανος Ξεκαλάκης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Παναγιώτης Μαυρίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης
¦ ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Σταματάκης
¦ ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Πρόεδρος κος Τριαντάφυλλος Τσιτινίδης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόεδρος κος Γιάννης Παπάζογλου
¦ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ
Πρόεδρος κα Βιβή Μπάτσου