Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – Θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής


Α.Π. 44901
Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2012

 

Προς:

• Μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

• Τμήματα & Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έχοντας υπόψη το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011) καλεί:

α) τα μέλη του, που επιθυμούν να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (άρθρα 20,21,22,23, και 24), να συμπληρώσουν το παρακάτω δελτίο και να το αποστείλουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ,

β) τα Περιφερειακά Τμήματα και Συλλόγους να ενημερώσουν τα μέλη τους, που επιθυμούν να συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (άρθρα 20,21,22,23, και 24), να συμπληρώσουν το παρακάτω δελτίο και να το αποστείλουν στα γραφεία του οικείου Τμήματος ή Συλλόγου.

Οι περιφερειακοί κατάλογοι καθώς και τα μεμονωμένα δελτία συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 10555 Αθήνα) με φαξ στο τηλ.: 2103215147 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], μέχρι και 28/02/12, προκειμένου να καταρτιστεί γενικός κατάλογος τον οποίο θα αποστείλει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη δημιουργία μητρώου.

Στο Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249A/11), άρθρο 23 τα προσόντα των εγγραφομένων στο μητρώο, περιγράφονται όπως παρακάτω:

«…Στα μητρώα που δημιουργούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγγράφονται όσοι αρχιτέκτονες πληρούν δύο από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία.

β. Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

γ. Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων.

δ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές σχολές…»

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, το οποίο να ανταποκρίνεται στο σκοπό της συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στο Σύλλογο.

Καλούνται τα Τμήματα και οι Σύλλογοι της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή, ώστε να υπάρξει ανανέωση των εκπροσωπήσεων του κλάδου και ισχυρή παρουσία των μελών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα, υπό σύσταση, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΡΤΩ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΡΑΣ

 

 

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας