Ενημέρωση

11ο Εθνικό Συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας (Θεσσαλονίκη, 14 – 16 Μαρτίου 2018)

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η 23.6.2017 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περίληψης για το 11ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 14 – 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.

Επισυνάπτεται η «2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ» με τις ημερομηνίες υποβολής καθώς επίσης και με την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.

Υπενθυμίζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των εργασιών:

 

Υποβολή περιλήψεων 23 – 06 – 2017
Ειδοποίηση αρχικής αποδοχής 23 – 07 – 2017
Υποβολή πλήρους κειμένου 20 – 10 – 2017
Ειδοποίηση τελικής αποδοχής 21 – 12 -2017
Υποβολή τελικού κειμένου 02 – 02 – 2018
Δήλωση συμμετοχής 01 – 03 – 2018

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Συνεδρίου για τις ‘Ηπιες Μορφές Ενέργειας