Επαγγελματικά Θέματα

Θέμα: Η λήψη των περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τη δόμηση. Παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Συμβάσεως της Ευρωπαικής Ένωσης . (Περιουσιακό δικαίωμα).

αρχείο 1 ΕΕ485 , αρχείο 2 ΕΕ623