Διεθνείς Συνεργασίες

Συμμετοχή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA στην Κωνσταντινούπολη

Την 1η Δεκεμβρίου 2004 πραγματοποιείται συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με το Ελληνικό Τμήμα της UIA και εκπροσώπους του ΤΕΕ για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA στην Κωνσταντινούπολη, τον Ιούλιο του 2005