Δομή

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ / Τμήμα Ξάνθης : Νέο Δ.Σ.

Διεύθυνση / Έδρα: Γραφεία ΤΕΕ Ξάνθης, Μιχαήλ Καραολή 66, 67100 Ξάνθη
Τηλέφωνο: 25410/22332, 73443
Fax: 25410/76064
e-mail: [email protected]

Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Α. Κηπουρός
Αντιπρόεδρος: Ν. Ζερνίδης
Γ. Γραμματέας: Ν. Κιακός
Ταμίας: Μ. Χατζηαβραμίδου
Μέλος: Ο. Φάκα

 

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ / Τμήμα Ξάνθης (2012 – 2017)