Δομή

Tμήμα Αττικής (θητεία 2011 – 2014)

Προσωρινώς θα εξυπηρετείται στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
e-mail: [email protected], [email protected]

Δ.Σ.

Πρόεδρος: Γ. Μαδεμοχωρίτης
Αντιπρόεδρος: Β. Γρηγοριάδης
Γραμματέας: Α. Δημητριάδης
Ταμίας: Κ. Πατσαδέλη
Αναπλ. Γραμματέας: Δ. Κροκίδης
Μέλη: Γ. Ανδρεαδάκης, Ε. Βαφειάδου, Δ. Γκούμα, Γ. Διαμαντόπουλος, Α. Καραμπούκαλου, Δ. Κεκάτος, Α. Μαούνης, Κ. Σκλιας, Σ. Σοφιανόπουλος, Φ. Χρυσολούρη