Ενημέρωση

Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στο ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στο ΠΔ 99/2018
“Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του της 13/11/18, αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ενάντια στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018) “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”.

Για τον λόγο αυτό είμαστε σε επαφή με τον νομικό σύμβουλο του Συλλόγου, με τον οποίο έχουν γίνει οι απαραίτητες επαφές και έχουμε θέσει στη διάθεσή του το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε. Η επεξεργασία και η συγκέντρωση υλικού για την πληρέστερη τεκμηρίωση των θέσεων μας είναι σε εξέλιξη.

Μετά την ανακοίνωση της 14 Νοεμβρίου 2018 με ΑΠ 63968 που εξέδωσε ο Σύλλογός μας για το ΠΔ 99/2018, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με ΑΠ 63967 / 22.11.18 και με θέμα: «Αίτημα άμεσης αναστολής και τροποποίησης του ΠΔ 99/2018», το οποίο στάλθηκε στον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους εμπλεκόμενους Υπουργούς. Επίσης κοινοποιήθηκε το αίτημά μας αυτό προς το ΤΕΕ και σύντομα θα υπάρξει συνάντηση και με τον κ. Πρόεδρο του ΤΕΕ.

Το παραπάνω αίτημα έχει αποσταλεί προς:

  • Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κο Προκόπιο Παυλόπουλο
  • Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κο Χρήστο Σπίρτζη
  • Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Γεώργιο Σταθάκη
  • Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
  • Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κο Αστέριο Πιτσιόρλα
  • Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κα Ειρήνη Κλαμπατσέα
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
    Υπόψη Προέδρου, Διοικούσας Επιτροπής και Αντιπροσωπείας

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης