Δομή

Προεδρείο Αντιπροσωπείας Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Περίοδος 2011 – 2012
Το Προεδρείο της περιόδου αυτής εκλέχτηκε στη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της
14.01.2012
Πρόεδρος: Σελιανίτης Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Γιαννικουρής Αντώνης
Αντιπρόεδρος: Σέμψης Ισίδωρος


Περίοδος 2008 – 2011
Το Προεδρείο της περιόδου αυτής εκλέχτηκε στη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της
07.06.2008
Πρόεδρος: Ξυνομηλάκης Δημήτριος – Αττική
Αντιπρόεδρος: Ντοκόπουλος Δημήτριος – Μεσσηνία
Αντιπρόεδρος: Γκιγκέλος Γιώργος-Φίλιππος – Βοιωτία


Περίοδος 2005 – 2007
Το Προεδρείο της περιόδου αυτής εκλέχτηκε στη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της
16.10.2005
Πρόεδρος: Σιαπκίδης Νίκος – Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Παπαγιαννόπουλος Γιώργος – Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Αναστασιάδης Δημήτρης – Αθήνα

 

Περίοδος 2002 – 2005
Το Προεδρείο της περιόδου αυτής εκλέχτηκε στη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 1.2.2003
Πρόεδρος: Γεωργιάδου Θεανώ – Θεσσαλονίκη
Αντιπρόεδρος: Παντελάκης Μιχάλης – Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Κουρμπανά Μαρία – Πάτρα


Περίοδος 2000 – 2002

Το Προεδρείο της περιόδου αυτής εκλέχτηκε στη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 27.5.2000
Πρόεδρος:
Παπαγιαννόπουλος Γιώργος – Αθήνα
Αντιπρόεδρος: Τσουκάτος Γιάννη – Χανιά
Αντιπρόεδρος: Καραμπίνη-Σαββίδου Πόλυ – Αθήνα