Διεθνείς Συνεργασίες

Διεθνής Ανταλλαγή Ιδεών «Celebration of Cities – 2»

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA μετά από απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. προκηρύσσει ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ με τίτλο CELEBRATION OF CITIES – 2. Η διοργάνωση αυτή, που γίνεται μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης η οποία έγινε το 2003, έχει σκοπό να κινητοποιήσει τους αρχιτέκτονες να αναλάβουν δράση για την υποστήριξη των πόλεων και του δομημένου περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένων μελετών, που προορίζονται για τη βελτίωση της τοπικής ζωής μέσω της ανάδειξης των ποιοτικών τους στοιχείων.

Ο διαγωνισμός στην Ελλάδα θα γίνει σε εθνικό επίπεδο σε ένα ενιαίο στάδιο. Οι μελέτες που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν στο διεθνή διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες και σπουδαστές της αρχιτεκτονικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-2/celebration2.html

Βασικές Προθεσμίες:
Προθεσμία ερωτήσεων διαγωνιζομένων: 13 Μαρτίου 2006
Προθεσμία απαντήσεων στις ερωτήσεις: 20 Μαρτίου 2006
Εγγραφή και υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα: από 19 έως 27 Απριλίου 2006