Αρχιτετεκτων Μηχανικος

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • ΑΛΙΜΟΣ

Website dimensionZ

dimensionZ

Η εταιρία dimensioz  ζητεί συνεργασία με Αρχιτέκτονα μηχανικό για μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών έργων. Απαραίτητη γνώση ΝΟΚ θα εκτιμηθεί η γνωσή χειρισμού REVIT, 2d (Autocad),  Studio Max, V-Ray corona. mail: [email protected]

To apply for this job email your details to info@dimensioz.gr