Αρχιτέκτονας Μηχανικός

DESOLVE

Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για συνεργασία από τεχνικό γραφείο στην περιοχή της Ηλιούπολης, απαραίτητα προσόντα άριστη χρήση Αutocad και Microsoft Office. Θα εκτιμηθούν γνώσεις Archicad και Revit.

To apply for this job email your details to info@desolve.gr