Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 150914

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα    15 / 09 / 2014,    ώρα   16.30  –  20.30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ενημέρωση.
 2. Επικύρωση πρακτικών.
 1. Καταστατικό πολιτιστικού φορέα διαχείρισης.
  (σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπροσωπείας της 26/06/13
  για «Ίδρυση πολιτιστικού φορέα διαχείρισης»).
 1. Πρόταση Σύγκλησης Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  Προγραμματισμός και οργάνωση εκλογών.
 1. Ν. 4254/2014 – Επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικών.
 1. Ερευνητικά Προγράμματα.
  Αναθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων των Δ. Σαμοθράκης & Δ. Κύθνου.
 1. Επιστημονική συνάντηση συνεργασίας ΥΠΕΚΑ / ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα
  «Αστικός σχεδιασμός, ΝΟΚ, Κτηριοδομικός».
  Ορισμός εκπροσώπων στην οργανωτική επιτροπή.
 1. Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  Σύνθεση κριτικής επιτροπής.
 1. Τρέχοντα θέματα.
  Ασφαλιστικό. Τράπεζα Αττικής.
  Σχολή Αρχιτεκτονικής Ιωαννίνων.

Η  Πρόεδρος

Μυρτώ Δεσποτίδη