Δομή

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου

Διεύθυνση / Έδρα: Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20, 71202 Ηράκλειο
e-mail: [email protected]

Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Φ. Κουτσουμπού
Αντιπρόεδρος: Α. Πετράκης
Γραμματέας: Ε. Μουτσοπούλου
Ταμίας: Μ. Μαραζάκης
Μέλη: Ν. Βαϊλάκης
Η. Παπαλουκά
Γ. Φουρναράκης