Ενημέρωση

Έκθεση και ημερίδα: DIPLOMEETING 3 – Η διπλωματική εργασία του Αρχιτέκτονα. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick & Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου – έως 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προσκαλούν απόφοιτους αρχιτεκτονικών σχολών, των τελευταίων πέντε (5) ετών, να συμμετάσχουν σε έκθεση και ημερίδα για τη διπλωματική τους εργασία στο: DIPLOMEETING 3 – Η διπλωματική εργασία του Αρχιτέκτονα.
Αποστολή συμμετοχών μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2013.

Πρόσκληση για υποβολή συμμετοχών