Διεθνείς Συνεργασίες

Ενημερωτικά Σημειώματα

Γενικές Συνελέυσεις


Απρίλιος 2012

Νοέμβριος 2011

Απρίλιος 2011

Δεκέμβριος 2010

Νοέμβριος 2009

Απρίλιος 2009

 


 

Ομάδα Εργασίας “Procurement”

Ιούνιος 2012

Ιούνιος 2011

Ιούλιος 2010

Φεβρουάριος 2010

Ιούνιος 2009

Μάρτιος 2009

 


 

Ομάδα Εργασίας “Education”

Μάρτιος 2009