Ενημέρωση

Εγκύκλιος για εκλογές Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Εγκύκλιος για εκλογές Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ


Εγκύκλιος (.pdf)


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΤΗΝ 06.11.2011

 

Α. Διαδικασία εκλογών – υποψήφιοι

Οι εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣΑ) και της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕΑ) των οικονομικών του Τμήματος Αττικής, θα γίνουν ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας του Συλλόγου, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα παραλάβει τα ψηφοδέλτια των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14.00, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, Αθήνα, τηλ.: 2103215146, fax: 2103215147, e-mail: [email protected] ).

Τα ψηφοδέλτια θα αποσταλούν τυπωμένα στο εκλογικό τμήμα της Αττικής έγκαιρα, με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος Αττικής, θα οριστεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, από τακτικούς και αναπληρωματικούς εκπροσώπους που θα ορίσουν οι υποψήφιοι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι για το Τμήμα Αττικής, κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους. Δεν μπορεί μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό, της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, να είναι ταυτόχρονα μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό, της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος Αττικής.

Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος Αττικής είναι:

Ως προς την εκλογή του ΔΣ και της ΕΕ του Τμήματος Αττικής: Η διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας, η καταμέτρηση των στοιχείων και η έκδοση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, δηλ. η ανάδειξη των επιτυχόντων μελών του ΔΣ, των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ΕΕ η καταγραφή των στοιχείων και των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας σε πρακτικό και η παράδοσή του πρακτικού, μαζί με το σύνολο των ντοκουμέντων της ψηφοφορίας, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (άρθρο 4 παράγρ. 2 του καταστατικού), από το έτος εγγραφής τους στο Σύλλογο, μέχρι και το έτος 2010. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28/09/11, για τις εκλογές της 06.11.2011, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι έχουν εξοφλήσει έναντι των υποχρεώσεών τους, τουλάχιστον τη συνδρομή των ετών 2008, 2009 και 2010 (20,00 € κατ’ έτος για τους έχοντες δίπλωμα πάνω από 5 χρόνια και 10,00 € κατ’ έτος για τους συναδέλφους με κτήση διπλώματος κάτω της 5ετίας), μειωμένη κατά 50%, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο. Αναλυτικότερα, το δικαίωμα συμμετοχής αποκτάται ως εξής:

1. Για τα μέλη που εγγράφηκαν στο Σύλλογο το 2011, αρκεί η καταβολή 10 € κατά την εγγραφή.

2. Για τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα προ του 2011:

2.1 Για όσους έχουν δίπλωμα άνω της πενταετίας, αρκεί η καταβολή 10 €, έναντι της οφειλόμενης ετήσιας εισφοράς, για τα έτη:

2.1.1.: 2010, εφόσον εγγράφηκαν το 2010 (δηλαδή, 10 €).

2.1.2.: 2009 και 2010, εφόσον εγγράφηκαν το 2009, (δηλαδή, εφόσον οφείλουν και τα δυο έτη, 20 €).

2.1.3.: 2008, 2009 και 2010, εφόσον εγγράφηκαν το πριν το 2009, (δηλαδή, εφόσον οφείλουν και τα τρία έτη, 30 €).

2.2. Για όσους έχουν δίπλωμα κάτω της πενταετίας, αρκεί η καταβολή 5 €, έναντι της οφειλόμενης ετήσιας εισφοράς, για τα έτη:

2.2.1.: 2010, εφόσον εγγράφηκαν το 2010 (δηλαδή, 5 €).

2.2.2.: 2009 και 2010, εφόσον εγγράφηκαν το 2009, (δηλαδή, εφόσον οφείλουν και τα δυο έτη, 10 €).

2.2.3.: 2008, 2009 και 2010, εφόσον εγγράφηκαν το πριν το 2009, (δηλαδή, εφόσον οφείλουν και τα τρία έτη, 15 €).

Η τακτοποίηση των εισφορών, γίνεται μέχρι και την ημέρα των εκλογών, στην Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος Αττικής.

Δεδομένου του οξύτατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, η Προσωρινή Επιτροπή του Τμήματος Αττικής, κάνει έκκληση προς τα μέλη που έχουν τη δυνατότητα, να εξοφλήσουν το σύνολο των εισφορών τους.

Όσοι αρχιτέκτονες δεν είναι γραμμένοι στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ μπορούν να εγγραφούν, για να ψηφίσουν στις εκλογές της 06.11.2011 μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14.00 στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής (10,00 €).

Γ. Τόπος διενέργειας εκλογών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 και από ώρα 9.00 – 21.00 (άρθρο 11 παράγρ. 1).

Οι συνάδελφοι της Αττικής θα ψηφίσουν στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, τηλ.: 2103215146-7, Αθήνα).

Προσοχή: Οι συνάδελφοι της Αττικής ψηφίζουν μόνο στην Αττική (την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν).

Δ. Εκλογή μελών ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ και αριθμός σταυρών

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος Αττικής (άρθρα 4.1., 4.4. και 4.5.), τα 15 μέλη του ΔΣ του Τμήματος, εκλέγονται ως εξής:

Το σύστημα εκλογής είναι το σύστημα της απλής αναλογικής. Συγκεκριμένα:

Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. Οι τυχόν αδιάθετες θέσεις από την πρώτη κατανομή περιέχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων, οι αδιάθετες θέσεις περιέρχονται κατά προτεραιότητα στο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει θέση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Ο αριθμός των υποψηφίων ανά ψηφοδέλτιο δεν ξεπερνάει τους 30. Ο αριθμός των σταυρών ανά ψηφοδέλτιο δεν ξεπερνάει τους 15.

Περισσότεροι από 15 σταυροί σε ψηφοδέλτιο, δεν ακυρώνουν την προσμέτρησή του για την εκλογή του Διοικητικού Συμβούλιου, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε κάθε ψηφοφόρο, δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια του Τμήματος Αττικής.

Ε. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ και αριθμός σταυρών

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος Αττικής (άρθρο 4.6.), τα 5 τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Τμήματος, εκλέγονται ως εξής:

Το σύστημα εκλογής είναι το σύστημα της απλής αναλογικής. Συγκεκριμένα:

Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται έπειτα από διαίρεση των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. Οι τυχόν αδιάθετες θέσεις από την πρώτη κατανομή, περιέχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υπολοίπων, οι αδιάθετες θέσεις περιέρχονται κατά προτεραιότητα στο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει καταλάβει θέση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διεξάγεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Ο αριθμός των υποψηφίων ανά ψηφοδέλτιο δεν ξεπερνάει τους 10. Ο αριθμός των σταυρών ανά ψηφοδέλτιο δεν ξεπερνάει τους 5.

Περισσότεροι από 5 σταυροί σε ψηφοδέλτιο, δεν ακυρώνουν την προσμέτρησή του για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Αναπληρωματικά μέλη, ορίζονται τα πρώτα επιλαχόντα μέλη των συνδυασμών από τους οποίους εκλέγονται τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των επιτυχόντων τακτικών μελών τους.