Ενημέρωση

Πρόγραμμα εξειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στον γενικότερο τομέα των βιώσιμων κτιρίων “Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος” του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Πρόγραμμα εξειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στον γενικότερο τομέα των βιώσιμων κτιρίων “Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος” του Πανεπιστημίου Αθηνών