Ενημέρωση

Ενημέρωση ACE (Architects’ Council of Europe – Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) για το 2013

Ενημέρωση ACE (Architects’ Council of Europe – Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) για το 2013

The last edition of ACE Info (the news update from the Architects’ Council of Europe) for 2013 is now available. You can find it on the ACE Web Site: click here