Ενημέρωση

Απαντήσεις στα ερωτήματα για τον Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό: «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων»

Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν εμπρόθεσμα και μέχρι την 11η Ιουλίου 2018 σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων».