Ενημέρωση

Αίτημα παράτασης λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει

Προς:

  • Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
    – Υπουργό, κο Γιώργο Σταθάκη
    – κο Μιχάλη Νικολακάκη
    – κα Σταυρούλα Αγρίου
  • Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κα Ειρήνη Κλαμπατσέα

Κοινοποίηση:

  • Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό

Θέμα:  Αίτημα παράτασης λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Παρακαλούμε πολύ, στα πλαίσια της αδιάλειπτης λειτουργίας της διοίκησης και ειδικότερα των επιτροπών που είχαν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4178/2013, οι οποίες επιλαμβάνονται για τις υπαγωγές του άρθρου 116 του ν. 4495/2017 μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου αυτού, καθώς και των υφιστάμενων οργάνων που λειτουργούν μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 και 24 του ν. 4495/2017 και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν αποδοθεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4495/2017, όπως και αυτές που ορίζονται σε αυτόν σε σχέση με Ν.4495/17, όπως παραταθεί έως την 31/12/2019 η θητεία των υφιστάμενων επιτροπών και οργάνων και σε περίπτωση παραίτησης ή αδυναμίας συμμετοχής κάποιων μελών, τακτικών ή αναπληρωματικών, να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους από τους φορείς τους οποίους εκπροσωπούν.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΑΙΤΗΜΑ

pdf
258 KB