Επαγγελματικά Θέματα

Επιστολή – 4 Οκτωβρίου 2010 – Σχέδιο Νόμου για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής…

Επιστολή – 4 Οκτωβρίου 2010

Σχέδιο Νόμου για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής.

 

Α.Π. 41384, Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2010

Προς:

 • Τον Πρωθυπουργό
  κο Γεώργιο Παπανδρέου
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  > Υπουργό κο Ιωάννη Ραγκούση
  > Υφυπουργό κο Γεώργιο Ντόλιο
  > Γενικό Γραμματέα κο Δημήτριο Στεφάνου
 • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  > Υπουργό κα Τίνα Μπιρμπίλη
  > Γενική Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης κα Μαρία Καλτσά

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής»

Αντί προλόγου:

Με την ψήφιση του Ν.2039/92 (Σύμβαση της Γρανάδας) το κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει πολιτική ολοκληρωμένης προστασίας και να την ενσωματώσει στον, Αειφόρο κατά το Σύνταγμα, αναπτυξιακό σχεδιασμό τοποθετώντας την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς μεταξύ των ουσιαστικών στόχων του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε το άρθρο 1 της παραπάνω σύμβασης, δηλαδή τον ορισμό της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, το άρθρο 3 παρ. 2 που αναφέρει ότι το Κράτος ή η Περιφέρεια οφείλει να εξασφαλίσει την προστασία των Μνημείων, των Αρχιτεκτονικών συνόλων και των Τόπων, και τέλος το άρθρο 10 παρ.1 όπου διευκρινίζεται η Πολιτική της Ολοκληρωμένης Προστασίας.

Παρατηρήσεις επί των άρθρων 22,23,24,47,48 και 49
του Σχεδίου Νόμου για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής.

Έπειτα από την γνωστοποίηση του σχεδίου νόμου και αφού μελετήσαμε τα επίμαχα άρθρα έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

 • Άρθρο 22 (Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών)

Προτείνεται από το σχέδιο νόμου μόνο ο Χωροταξικός σχεδιασμός στην αιρετή Περιφέρεια και ανατίθεται η Πολεοδομία στην κρατική Περιφέρεια. Η πρόταση μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού.

 • Άρθρο 23 (Αρμοδιότητες – Διάρθρωση Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού)

Δημιουργείται μόνο μια Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού για την Περιφέρεια Αττικής, όπου επίσης απουσιάζει ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε ενιαία αντιμετώπιση Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού.

 • Άρθρο 24 (Αρμοδιότητες – Διάρθρωση)

Στην παρ. 3 δεν περιλαμβάνονται τα Κτιριακά Έργα.
Εδώ έχουμε την πλήρη απουσία της Αρχιτεκτονικής από το δομημένο έργο και την πλήρη – εννοείται – απαξίωση του Αρχιτέκτονα.

 • Άρθρο 47 (Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων)

Στην παρ. 3 (Γενική Δ/νση Ανάπτυξης) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης, όταν είναι γνωστό ότι οι Μηχανικοί με ειδικότητες  Χωροταξίας και Ανάπτυξης καθώς και Χωροταξίας και Πολεοδομίας αποφοίτησαν από τις σχολές αυτές την τελευταία δεκαετία, και κατά συνέπεια δεν έχουν τον Α’ βαθμό.
Εδώ απουσιάζει πλήρως η ειδικότητα του Αρχιτέκτονα.
Στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου το οποίο αφορά την Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών, τοποθετείται η ειδικότητα του Αρχιτέκτονα κατά σειρά αξιολόγησης μετά από αυτές του Πολιτικού Μηχανικού,  του Τοπογράφου Μηχανικού, των Χωροτακτών και των Μηχανικών Περιβάλλοντος. Υπενθυμίζουμε ότι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος και στον Ν.2039/92 (Σύμβαση της Γρανάδας), είναι κύριο αντικείμενο  του γνωστικού πεδίου της Αρχιτεκτονικής επιστήμης.

 • Άρθρο 48 (Προϊστάμενοι Διευθύνσεων)

Ίδιες παρατηρήσεις με τον άρθρο 47, ενώ είναι εμφανής η απουσία του Αρχιτέκτονα.

 • Άρθρο 49 (Προϊστάμενοι Τμημάτων)

Μόνο στη παρ. 1 (τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) προβλέπεται θέση Αρχιτέκτονα.
Στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού όπου είναι η κατ’ εξοχήν έδρα του Αρχιτέκτονα, η θέση αυτή δυστυχώς και πάλι απουσιάζει από τα συγκεκριμένα τμήματα όπως αυτά περιγράφονται στις παρ. 51,52,54 και 55.

Ολοκληρώνοντας επί του σχεδίου νόμου, εκφράζουμε την πλήρη αντίδραση μας για τον κατάφωρο αποκλεισμό μελών του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, την εξαφάνιση της Αρχιτεκτονικής και κατ’ επέκταση του ρόλου του Αρχιτέκτονα από τον πυρήνα της αναπτυξιακής διαδικασίας και καταγγέλλουμε τις όποιες συντεχνιακές μεθοδεύσεις  συνέβαλαν στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

¦ ΤΕΕ
Πρόεδρος κος Χρήστος Σπίρτζης
¦ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ
¦ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
¦ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του ICOMOS
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Στέφανος Ξεκαλάκης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Παναγιώτης Μαυρίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδρος κος Στυλιανός Διαμαντίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης
¦ ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Σταματάκης
¦ ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Πρόεδρος κος Τριαντάφυλλος Τσιτινίδης
¦ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ
Πρόεδρος κα Βιβή Μπάτσου
¦ ΣΥΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Νικόλαος Ζυγούρης