Επαγγελματικά Θέματα

ΣτΕ 2426/2009 – Θέμα: Αποκατάσταση και ένταξη νέων χρήσεων σε διατηρητέο κτίριο («Μέγαρο Πάλλη»)

Περίληψη:

 

Απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη η αίτηση ακυρώεως τόσο κατά το μέρος που προσβάλλει την κανονιστική απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο της πλατείας Συντάγματος όσο και κατά το μέρος που προσβάλλει τη σχετική οικοδομική άδεια ενόψει των δεδομένων της υπόθεσης και του εύλογου ενδιαφέροντος του αιτούντος για την κατάσταση του διατηρητέου κτιρίου απέναντι από την ιδιοκτησία του, τεκμαίρεται γνώση της έκδοσης της οικοδομικής άδειας σε χρόνο που απέχει περισσότερο από εξήντα ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως.

 

κατεβάστε το αρχείο