Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2:Yπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων.

 

Α.Π. 41453, Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2010

Προς:
Το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κο Ανδρέα Ανδρεόπουλο
Αμαλιάδος 17
11523, Αθήνα

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα:  «Υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων»

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σε απάντηση του με Α.Π. ΔΤΕ/β/34285/735 – 24/09/10 εγγράφου του ΥΠΕΚΑ προς Αποδέκτες Πολεοδομικών Εγκυκλίων, με θέμα: «Δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και τήρηση των περί αμοιβών Μηχανικών διατάξεων», σας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Έχει εκδοθεί, επί του ζητήματος, σχετικό έγγραφο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (Α.Π. 40899 – 26/07/10, προς τη Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου: «Υπογραφή στα τοπογραφικά διαγράμματα για το Κτηματολόγιο»), το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

2. Σας αναφέρουμε δε ότι συμφώνως με την από 10/08/2010 απάντηση της Κτηματολόγιο Α.Ε προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Επισυνάπτεται) εκκρεμεί γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επί του συγκεκριμένου θέματος, καθώς και απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την ορθή κατανομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων εν γένει των Διπλωματούχων Μηχανικών και των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Συνεπώς, μέχρι την έκδοση των σχετικών γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων που πιθανόν οδηγήσουν σε ορισμένη νομοθετική ρύθμιση (η οποία θα περιλαμβάνει σαφώς και το δικαίωμα εκπόνησης Αρχιτεκτονικών μελετών από Αρχιτέκτονες. βλ. και π.δ. 38/2010 φεκ 78/Α ) ισχύουν τα αναφερόμενα στο (με Α.Π. 40899 – 26/07/10) έγγραφο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε, εγγράφως να διευκρινιστεί ότι το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ δεν αποτελεί εγκύκλιο – διαταγή προς τους υπαλλήλους των Πολεοδομικών κ.α. Υπηρεσιών σχετικά με το δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του σε πιθανή λανθασμένη προσπάθεια της Διοίκησης του Υπουργείου Σας να ‘’θεσπιστούν‘’ εν τοις πράγμασι επαγγελματικά δικαιώματα δια αλληλογραφίας και αποσπασματικών εγκυκλίων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

Συνημμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

¦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

  • Υπουργός κα Τίνα Μπιρμπίλη
  • Υπουργός (αναπληρωτής) κος Νίκος Σηφουνάκης
  • Γενική Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κα Μαρία Καλτσά

¦ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
¦ ΤΕΕ

  • Πρόεδρος κος Χρήστος Σπίρτζης
  • Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
  • Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας
  • Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Περιφερειακά Τμήματα

¦ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

  • Δ/ντης Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου κος Δημήτρης Καλημέρης

¦ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Πρόεδρος κος Σπύρος Ραυτόπουλος
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Πρόεδροςκος Γεώργιος Παπακώστας
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Πρόεδρος κος Βασίλειος Προφυλλίδης
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Πρόεδρος κος Ζήσης Κοτιώνης
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Πρόεδρος κος Γεώργιος Πανέτσος
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κα Ζωή Καραμάνου – Ροδολάκη
Κοινοποίηση: Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
¦ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
¦ ΣΥΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Νικόλαος Ζυγούρης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδρος κος Στυλιανός Διαμαντίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Στέφανος Ξεκαλάκης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Παναγιώτης Μαυρίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης
¦ ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Σταματάκης
¦ ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Πρόεδρος κος Τριαντάφυλλος Τσιτινίδης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόεδρος κος Παπάζογλου Γιάννης
¦ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ
Πρόεδρος κα Βιβή Μπάτσου