Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα : “Μελέτη ανάπλασης της χερσαίας και παράκτιας ζώνης και αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων στο παραλιακό μέτωπο Νεάπολης ”

Αποτελέσματα