Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΑ /
Τομείς ευθύνης μελών Δ.Σ.

 

Α.Π. 37647, Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2008

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, το οποίο εκλέχτηκε από την Γ.Σ. της Αντιπροσωπείας που είχε πραγματοποιηθεί στις 07.06.2008.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Λυρούδιας Ευάγγελος                                       
Αντιπρόεδρος: Νικολάου Γιώργος                      
Γεν. Γραμματέας: Κουρμπανά Μαρία                                                 
Ειδ. Γραμματέας: Δεσποτίδη Μυρτώ
Ταμίας: Κοσμόγλου Γαρυφαλιά
Μέλη: Δούμας Δημήτρης
Μαούνης Αντώνης
Μαραβέας Δημήτρης
Μπαρδάκης Κώστας
Μπελιμπασάκης Κώστας
Μπούμης Θανάσης
Σέμψης Ισίδωρος
Τζατζάνης Κώστας
Φανουράκης Ιωσήφ
Χατζηκίδης ΒασίληςΓια το Διοικ. Συμβούλιο

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ                                                                      Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

Ενημερωμένος Πίνακας Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο
Fax

Πρόεδρος:

Λυρούδιας Ευάγγελος

210-6202533 210-6202534

Αντιπρόεδρος:

Νικολάου Γιώργος

210-4128549 210-4131402

Γεν. Γραμματέας:

Κουρμπανά Μαρία

2610-328417 2610-328417

Ειδ.Γραμματέας:

Δεσποτίδη Μυρτώ

210-9234979
210-9214274

Ταμίας:

Κοσμόγλου Γαρυφαλιά

210-6993374

210-6980292 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ

Μέλη:

Δούμας Δημήτρης

2310-805182 2310-805183
Μαούνης Αντώνης
210-6431037 210-6441755
Μαραβέας Δημήτρης

210-8222405
210-8842905

210-8822685
Μπαρδάκης Κώστας
210-6677192 210-6671659
Μπελιμπασάκης Κώστας
2310-296894 2310-232871
Ζερβός Ιωάννης 210-6773746 210-6773747
Σέμψης Ισίδωρος

2310-267793
2310-267740

2310-260171
Τζατζάνης Κώστας
210-4138209 210-4118453
Πάνου Ιωάννης
210-6463423 210-6463423
Χατζηκίδης Βασίλης 210-6430275 210-6430275

Αρχή σελίδας