Προηγούμενη σελίδα

Τομείς ευθύνης μελών Δ.Σ. περιόδου 2005-2008

 

1η Συνεδρίαση: Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2005

Α.Π. 34196, Αθήνα 1η Δεκεμβρίου 2005


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, το οποίο εκλέχτηκε από την Γ.Σ. της Αντιπροσωπείας που είχε πραγματοποιηθεί στις 16.10.2005.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2005 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Αντιπρόεδρος : Γιώργος Νικολάου
Γεν. Γραμματέας : Γιώργος Διαμαντόπουλος
Ταμίας : Αλέκος Βράκας
Ειδ. Γραμματέας : Αργύρης Δημητριάδης
Μέλη : Σαράντος Βενιζέλος
Πόλυ Γεωργακοπούλου
Μαρία Κουρμπανά
Κώστας Μπαρδάκης
Κώστας Μπελιμπασάκης
Θανάσης Μπούμης
Παντελής Νικολακόπουλος
Ουρανία Οικονόμου
Θανάσης Παππάς
Βασίλης Χατζηκίδης


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διοικητικό Συμβούλιο
(τελευταία ενημέρωση: 21.12.07)

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέφωνα
Fax

Πρόεδρος:

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

210-5776.148 γρ
210-5773.420

210-5776.148

Αντιπρόεδρος :

Γιώργος Νικολάου

210-4128549 γρ

210-4131402

Γεν. Γραμματέας :

Βασίλης Χατζηκίδης

210-5318016 γρ

210-5318063

Ταμίας :

Αριστοτέλης Θεοχαρόπουλος

24210-74946 γρ

24210-56617

Ειδ.Γραμματέας :

Θανάσης Μπούμης

210-7267240

210-7628632

Μέλη :

Πόλυ Γεωργακοπούλου

2610-276901

2610-275253

Στέφανος Ζαφειρόπουλος 24410-25906 24410-79383

Μαρία Κουρμπανά

2610-328417 γρ

2610-328417

Δημήτρης Μαραβέας 210-8842905 210-8822685

Κώστας Μπαρδάκης

210-3633.506 γρ
210-7523.000 σπ

210-3601.545

Κώστας Μπελιμπασάκης

2310-296894

2310-271918

Ουρανία Οικονόμου

210-6812505

210-6812505

Γιώργος Παπαναστασίου 210-8019273 210-3240801
Κώστας Σκλιάς 210-870721 210-3601545
Αιμιλία Ρόδη 210-6033071-2 210-6033074

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α) ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –
ΠΤΥΧΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ

Τάκης Γεωργακόπουλος
Κώστας Μπελιμπασάκης

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Θανάσης Μπούμης
Βασίλης Χατζηκίδης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Γιώργος Διαμαντόπουλος
Κώστας Μπαρδάκης
Ουρανία Οικονόμου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ

Αλέξανδρος Βράκας
Κώστας Μπαρδάκης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αλέξανδρος Βράκας
Πόλυ Γεωργακοπούλου
Γιώργος Νικολάου
Βασίλης Χατζηκίδης

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κώστας Μπελιμπασάκης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ –
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΠΟ

Αργύρης Δημητριάδης
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Μαρία Κουρμπανά
Γιώργος Νικολάου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σαράντος Βενιζέλος
Κώστας Μπαρδάκης
Ουρανία Οικονόμου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Σαράντος Βενιζέλος
Παντελής Νικολακόπουλος

Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τάκης Γεωργακόπουλος
Πόλυ Γεωργακοπούλου
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Μαρία Κουρμπανά
Κώστας Μπελιμπασάκης

 

Γ) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γιώργος Νικολάου

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τάκης Γεωργακόπουλος
Γιώργος Διαμαντόπουλος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Αργύρης Δημητριάδης
Μαρία Κουρμπανά
Θανάσης Μπούμης

 

Αρχή σελίδας