Προηγούμενη σελίδα

Τομείς ευθύνης μελών Δ.Σ. περιόδου 2002-2005

 

1η Συνεδρίαση: Αθήνα 12 Μαρτίου 2003

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α.Π. 30069, Αθήνα 14 Μαρτίου 2003

Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, το οποίο εκλέχτηκε από την Γ.Σ. της Αντιπροσωπείας που είχε πραγματοποιηθεί στις 01.02.2003.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2003 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης Δεσποτόπουλος
Γεν. Γραμματέας : Θανάσης Παππάς
Ταμίας : Βασίλης Καλλονιάτης
Ειδ. Γραμματέας : Αλέκος Βράκας
Μέλη : Δημήτρης Αναστασιάδης
Μηνάς Αγγελίδης
Δημήτρης Μαραβέας
Κώστας Μπαρδάκης
Κώστας Μπελιμπασάκης
Παντελής Νικολακόπουλος
Ειρήνη Σιγάλα-Μαγιάφα
Αλέκος Χαλικιάς
Βασίλης Χατζηκίδης
Φραγκίσκα Χρυσολούρη

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέφωνα
Fax

Πρόεδρος:

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

210-5776.148 γρ
210-5773.420

210-5776.148

Αντιπρόεδρος :

Παναγιώτης Δεσποτόπουλος

210-3221.733 γρ

210-3220.053

Γεν. Γραμματέας :

Θανάσης Παππάς

2310-729295γρ
2310-886012γρ
2310-968045 σπ
2310-726700 γρ

2310-749991
2310-213032

Ταμίας :

Βασίλης Καλλονιάτης

210-7257853

 

Ειδ.Γραμματέας :

Αλέκος Βράκας

22210-92222 γρ

22210-92222

Μέλη :

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηνάς Αγγελίδης

210-6137778 σπ

210-6137778
210-7723816 ΕΜΠ

Δημήτρης Αναστασιάδης

210-4111.963 γρ
210-9935.118 σπ

210-9916.391

Δημήτρης Μαραβέας

210-8842.905 γρ
210-3300.251 σπ

210-8822685

Κώστας Μπαρδάκης

210-3633.506 γρ
210-7523.000σπ

210-3601.545

Κώστας Μπελιμπασάκης

2310-296894

2310-271918

Παντελής Νικολακόπουλος

210-7218150
210-7235235

210-7235031

Ειρήνη Σιγάλα-Μαγιάφα

28310-23471

28310-20303

Αλέκος Χαλικιάς

210-3399214

210-3399073

Βασίλης Χατζηκίδης

210-7706647

210-7706647
210-6396087

Φραγκίσκα Χρυσολούρη

210-3839117
210-5574069 γρ.

210-3647921

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θεματικές Περιοχές

Υπεύθυνος ΔΣ

Οργανωτικά θέματα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Λειτουργία Συντονιστικού
Επαφές με κλαδικούς Συλλόγους Μηχανικών

▪ Μπελιμπασάκης Κώστας
▪ Χαλικιάς Αλέκος
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ οργανωτικών θεμάτων

Δημόσιες σχέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ανάπτυξη σχέσεων – συνεργασίας με Τ.Α. Σχέσεις με Ενώσεις δημοσιογράφων. Σχέσεις με Σχολές Αρχιτεκτονικής. Σχέσεις με φορείς ενδιαφέροντος Αρχιτεκτόνων

▪ Προεδρείο του Δ.Σ.

Διεθνείς σχέσεις
Συνεργασία με Ενώσεις Αρχιτεκτόνων CAE, UIA, UMAR, ICOMOS, Ευρωπαϊκές Ενώσεις Αρχιτεκτόνων, Εκπροσωπήσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης Επαγγέλματος.
Κοινοτικές Οδηγίες

▪ Δεσποτόπουλος Παναγιώτης
▪ Αγγελίδης Μηνάς
▪ Βράκας Αλέξανδρος
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ και γραφείο CAE του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
♦ Διασύνδεση με ΜΕ διεθνών σχέσεων
♦ Συγκρότηση ειδικής ΟΕ με νομική υποστήριξη

Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Πολιτικές για την ανανέωση, εμπλουτισμό και διεύρυνση της ύλης του περιοδικού

▪ Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
▪ Παππάς Θανάσης
▪ Χρυσολούρη Φραγκίσκα
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ (Συντακτική Επιτροπή)

Οικονομική αυτοδυναμία
Θέματα συνδρομών/πολιτικές
Χορηγίες – ενίσχυση οικονομικών
Σχέσεις με ΤΕΕ

▪ Καλλονιάτης Βασίλης
♦ Οικονομικός υπεύθυνος του ΔΣ

Θέματα πολεοδομίας – χωροταξίας
Διασύνδεση με Εθνικό Συμβούλιο

▪ Χατζηκίδης Βασίλης
▪ Χρυσολούρη Φραγκίσκα
▪ Αγγελίδης Μηνάς
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ

Επαγγελματικά Θέματα
♦ Θέματα θεσμικού πλαισίου Μελετών
♦ Αμοιβές ιδιωτικών έργων
♦ Θεσμικό Πλαίσιο ιδιωτικών έργων
♦ Ασφαλιστικά Θέματα
♦ Θέματα ιδιωτικών υπαλλήλων. Συμβάσεις εργασίας
♦ Θέματα εκπαίδευσης, προγραμμάτων σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρακτική άσκηση προπτυχιακά, συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
♦ Επιμόρφωση, σεμινάρια, κέντρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Πανεπιστημίων.
♦ Λειτουργία πολεοδομικών γραφείων ΕΠΑΕ

▪ Μπαρδάκης Κώστας
▪ Βράκας Αλέξανδρος
▪ Χατζηκίδης Βασίλης
▪ Αναστασιάδης Δημήτρης♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ.
Αναγκαιότητα συγκρότησης ΟΕ ανά
ειδικότερο αντικείμενο.
► Ο.Ε για ΕΠΑΕ
► Ο.Ε για θεσμικό πλαίσιο μελετών
► Ο.Ε για μητρώο ιδιωτικών έργων
► Ο.Ε για τρόπο έκδοσης οικοδομικών
αδειών

Θέματα Αρχιτεκτονικής Προστασίας & Περιβάλλοντος

▪ Νικολακόπουλος Παντελής
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ.

Θέματα Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

▪ Νικολακόπουλος Παντελής
▪ Σκαμνάκη Ιφιγένεια
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ.

Θέματα αρχιτεκτονικής
Προβολή αρχιτεκτονικής δημιουργίας
Δίκτυο Αρχιτεκτονικής
Εκδηλώσεις Αρχιτεκτονικής

▪ Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
▪ Παππάς Θανάσης
♦ Διασύνδεση με συνιστώμενες ειδικές ΟΕ
► Ο.Ε για την εποπτεία του θεσμού των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
► Ο.Ε για την προστασία-ανάδειξη της ελληνικής αρχιτεκτονικής
► Ο.Ε για παρατηρητήριο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Σχολών Αρχιτεκτονικής
► Ο.Ε προπαρασκευής για 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο

Αρχή σελίδας