Προηγούμενη σελίδα

Συνεδριάσεις Γενικού Συντονισμού

Συνεδρίαση 20 Φεβρουαρίου 2009, Βρυξέλλες

Συνεδρίαση 19 Σεπτεμβρίου 2008, Βρυξέλλες

Συνεδρίαση 14 Μαρτίου 2008, Βρυξέλλες

Συνεδρίαση 21 Σεπτεμβρίου 2007, Βρυξέλλες

Συνεδρίαση 29 Ιουνίου 2007, Βρυξέλλες
- Περίληψη πρακτικών (ελληνικά)

Συνεδρίαση 8 Σεπτεμβρίου 2006, Βρυξέλλες


Αρχή σελίδας