Ανάθεση Ερευνητικών Προγραμμάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

 

Α.Π. 41323, Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 2010

 

Προς:
Την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κα Άννα Διαμαντοπούλου
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180, Μαρούσι

 

Θέμα:  «Ανάθεση Ερευνητικών Προγραμμάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σας κοινοποιούμε, λόγω αρμοδιότητας, αλληλογραφία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σχετικά με τα ερευνητικά προγράμματα που ανατίθενται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Με εκτίμηση

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

Συνημμένα:

Δελτίο Τύπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Α.Π. 40785 / 15-07-10)

Έγγραφο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Α.Π. 41315 / 27-09-10)

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας