Εκπόνηση μελέτης με απευθείας ανάθεση στο ΕΜΠ

 

 

Α.Π. 41316, Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2010

 

Προς:
Τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας
Υπόψη: Προέδρου κου Ιωάννη Πολύζου
Πανόρμου 2
115 23 Αθήνα
Κοινοποίηση: 

  • κο Κώστα Μωραΐτη, ΕΜΠ
  • κα Βάνα Ξένου, ΕΜΠ
  • κα Αριάδνη Βοζάνη, ΕΜΠ

 

Θέμα:  «Εκπόνηση μελέτης με απευθείας ανάθεση στο ΕΜΠ»

 

Αξιότιμε κ. Πολύζε

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με Α.Π. Α.Π. 40785 / 15-07-10 με θέμα: «Ερευνητικά» Προγράμματα. Αθέμιτος Ανταγωνισμός, το οποίο και σας επανυποβάλλουμε, σας στέλνουμε απόφαση και νομική άποψη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Α.Π. 41315 / 27-09-10) σχετικά με την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση λατομείων ΤΙΤΑΝ – Ελευσίνας – Σύνδεση  με αρχαιολογικό χώρο και παράκτιο Αστικό μέτωπο» ή όπως μετονομάστηκε: «Διατύπωση ερευνητικών κατευθύνσεων για την τοπιακή ανάπλαση Λατομείων ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας – Σύνδεση με αρχαιολογικό χώρο και παράκτιο αστικό μέτωπο» με την από 14/09/10 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

Συνημμένα:

Δελτίο Τύπου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Α.Π. 40785 / 15-07-10)

Έγγραφο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Α.Π. 41315 / 27-09-10)

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας