Προηγούμενη σελίδα


Α.Π. 33813, Αθήνα 11 Ιουλίου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 25 & 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Τμημάτων της χώρας.

Στη Συνεδρίαση πήραν μέρος Πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και εκπρόσωποι από:

 1. Τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
 2. τον Σύλλογο Ν. Καβάλας
 3. Τον Σύλλογο Ν. Χαλκιδικής
 4. Τον Σύλλογο Ν. Σερρών
 5. Τον Σύλλογο Ν. Μαγνησίας
 6. Τον Σύλλογο Δωδεκανήσων
 7. Το Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Λευκάδας
 8. Τον Σύλλογο Ν. Δράμας
 9. Το Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Κορίνθου
 10. Τον Σύλλογο Βορείου Έβρου
 11. Τον Σύλλογο Θεσσαλονίκης
 12. Τον Σύλλογο Ν. Ξάνθης
 13. Τον Σύλλογο Ν. Ηρακλείου Κρήτης
 14. Τον Σύλλογο Ν. Έβρου

Στα πλαίσια του Συντονιστικού πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 25 Ιουνίου ,από τον Σύλλογο Ν. Έβρου Ημερίδα με θέμα << Σχεδιασμός και Διαχείριση του Δημόσιου Αστικού Υπαίθριου Χώρου : Περιβαλλοντικές – Πολεοδομικές – Αισθητικές παράμετροι>>, στο Ιστορικό Μουσείο της πόλης.

Στην Ημερίδα προσήλθαν και χαιρέτησαν εκπρόσωποι των φορέων του Νομού Έβρου, ενώ τα θέματα προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον συναδέλφων και πολιτών, καθώς αναπτύχθηκε εκτενής διάλογος και ανταλλαγή απόψεων.

Το Συντονιστικό Όργανο-στην συνεδρίασή του την Κυριακή 26 Ιουνίου- ενημερώθηκε εκτενώς για τις δράσεις και πρωτοβουλίες του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης και έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα και τις δραστηριότητες όλων των Συλλόγων και Τμημάτων.

Ειδικότερα συζητήθηκαν τα θέματα :

Α. Συμμετοχή Συλλόγων στις διαδικασίες και τις δομές του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Έγινε εκτενής ανασκόπηση της διαδρομής των Συλλόγων και Τμημάτων και εκτιμήθηκε ότι παρά τα προβλήματα και τις οργανωτικές αδυναμίες, η δομή που συγκροτεί τον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι ο θεσμός που συσπειρώνει όλους τους αρχιτέκτονες της χώραςκαι που σκοπό έχει την συνεργασία των αρχιτεκτονικών Συλλόγων και την προώθηση – επίλυση των θεσμικών / επαγγελματικών τους προβλημάτων.

Οι δράσεις του Δ.Σ. και οι παρεμβάσεις του για θέματα πανελληνίου ενδιαφέροντος, η υποστήριξη δράσεων των τοπικών Συλλόγων, η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου σε διάφορες πόλεις, συνιστούν ένα θετικό υπόβαθρο για την ενίσχυση της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των Συλλόγων της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον από τους Συλλόγους Ν. Έβρου και Ν. Ηρακλείου να εντείνουν τις προσπάθειεςγια κοινή οργανωτική συμπόρευση στα Όργανα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και να ενισχύσουν την συνεργασία τους με το Δ.Σ. με στόχο την ισχυροποίηση των παρεμβάσεων για τα θέματα της αρχιτεκτονικής.

 

Β. Καταστατικές αλλαγές

Το Συντονιστικό Όργανο συζήτησε αναλυτικά όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Καταστατικό, κωδικοποίησε όλα τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει έως τώρα από:

 • Το συντονιστικό της Καβάλας (1.6.2001)
 • Την διάσκεψη Προέδρων Συλλόγων και Τμημάτων (20.10.2001)
 • Τον συντονιστικό της Χαλκίδας (10.3.2002)
 • Το συντονιστικό της Βέροιας (20.6.2004)
 • και επικέντρωσε την συζήτηση στην ανάγκη για την ενίσχυση του Πανελλαδικού Χαρακτήρα της Ένωσης.

  Ειδικότερα έλαβε υπόψη τους τις θέσεις των Συλλόγων που κατά καιρούς έχουν αποσταλεί στο Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και θεώρησε πωςη μεγάλη συμμετοχή και η ευρεία εκπροσώπηση στο Συντονιστικό της Αλεξανδρούπολης, από τους Συλλόγους και τα Τμήματα δημιουργεί μοναδική ευκαιρία το θέμα να εισαχθεί στην προγραμματιζόμενη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας το Φθινόπωρο.

  Οι θέσεις προτάσεις του Συντονιστικού Οργάνου για τις αναγκαίες και επιβαλλόμενες αλλαγές – τροποποιήσεις του Καταστατικού είναι οι εξής :

  1. Για το θέμα της ίδρυση τμήματος Ν. Αττικής προτείνεται η άρση της απαγόρευσης ίδρυσής του.
  2. Εναλλακτικά προτείνεται η τοπική Γ.Σ. του Τμήματος Αττικής να αποτελείται από τα εκλεγμένα μέλη της Αντιπροσωπείας τα οποία εκλέγουν 5μελές προεδρείο για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

  3. Προτείνεται η καθιέρωση τριετούς θητείας για τα όργανα διοίκησης του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και η ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με τα όργανα των τοπικών συλλόγων και τμημάτων με έναρξη τον Δεκέμβριο του 2007.
  4. Προτείνεται η μείωση των μελών της Αντιπροσωπείας σε 90-100 άτομα σύμφωνα με δύο εναλλακτικά σενάρια : α) Μείωση των αντιπροσώπων των περιφερειών αναλογικά από 165 σήμερα σε 90, με ταυτόχρονο επαναπροσδιορισμό των εδρών με βάση κυρίως τους ψηφίσαντες στις τελευταίες εκλογές και β) Μείωση των αντιπροσώπων που θα εκλέγονται ως ανωτέρω, αλλά στον αριθμό 60 και συμμετοχή ex-oficio ως πλήρων μελών της αντιπροσωπείας, των προέδρων των συλλόγων – τμημάτων (αποκλειστικά χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης) – Μεικτό σύστημα.
  5. Διεύρυνση του εκλογικού καταλόγου με την δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής, πληρωμής συνδρομής και άσκησης εκλογικού δικαιώματος κατά την ημέρα των εκλογών και παράλληλα αποσαφήνιση των δικαιουμένων εγγραφής ως μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ των πληρούντων τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Έλληνες – ή αλλοδαποί αρχιτέκτονες μέλη του ΤΕΕ έχοντες άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα β) απόφοιτοι των αρχιτεκτονικών σχολών και τμημάτων αρχιτεκτονικής των πολυτεχνικών σχολών της Ελλάδας με την προσκόμιση αντιγράφου πτυχίου σχολής και γ) Έλληνες ή αλλοδαποί αρχιτέκτονες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 53/2004 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 85/384/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων κλπ στον τομέα της αρχιτεκτονικής.
  6. Η καθιέρωση της ιδιότητας του ομότιμου - επίτιμου μέλους για τους συνταξιούχους αρχιτέκτονες
  7. Προτείνεται η κατάργηση του ΣΟΠ.

   

  Το Συντονιστικό Όργανο, εκπροσωπώντας τους Συλλόγους και τα Τμήματα της χώρας- στην συνεδρίασή του στην Αλεξανδρούπολη -και έχοντας υπόψη του τις θέσεις των Συλλόγων (που για τεχνικούς λόγους δεν παρίστανται στη συνεδρίαση αυτή),

  καλεί

  το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να λάβει σοβαρά υπόψη του τις θέσεις αυτές, που κατ’ ελάχιστον εκφράζουν όλους τους αρχιτεκτονικούς Συλλόγους και Τμήματα, και να προβεί στην οφειλόμενη τροποποίηση του καταστατικού στην επικείμενη Αντιπροσωπεία, με στόχο την καλύτερη οργανωτική διάταξη του κλάδου, για την αντιμετώπιση, την επίλυση των μεγάλων θεσμικών και επαγγελματικών προβλημάτων των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, για την ανάδειξη –προβολή της αρχιτεκτονικής και των αρχιτεκτονικών Συλλόγων σε πανελλαδικό επίπεδο.

   

  Για το Διοικ. Συμβούλιο


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Θ.ΠΑΠΠΑΣ

   

  Αρχή σελίδας