Προηγούμενη σελίδα


Α.Π. 32754, Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 11 & 12.12.2004 ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο των Συλλόγων και Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στην Κόρινθο, το διήμερο 11 – 12 Δεκεμβρίου 2004.

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα : «Κορινθία : Οικιστική ανάπτυξη και αρχιτεκτονική ταυτότητα», από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κορινθίας και το ΤΕΕ / Τμήμα Πελοποννήσου.

Αυτή πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κορίνθου με μεγάλη επιτυχία, συμμετοχή αρχιτεκτόνων της περιοχής και φορέων.

Στην Ημερίδα παρευρέθησαν και μίλησαν ο Νομάρχης και Δήμαρχοι του Νομού, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικές εισηγήσεις από συναδέλφους, για όλο το φάσμα των πολεοδομικών-οικιστικών προβλημάτων .Διατυπώθηκαν προτάσεις για τον οφειλόμενο σχεδιασμό, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με στόχοτην προστασία και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της περιοχής της Κορίνθου.

 Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2004 έγινε η Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου, στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. από τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα Τμήματα:

1. ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
2. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήμα Κορινθίας
3. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήμα Μεσσηνίας
4. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήμα Ρεθύμνου
5. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήμα Χανίων
6. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
7. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Εύβοιας
8. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
9. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας
10. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας
11. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ημαθίας

Στη συνεδρίαση έγινε αλληλοενημέρωση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων της χώρας.

 Έγινε εμπεριστατωμένη παρουσίαση και κριτική του νομοσχεδίου για τις μελέτες δημοσίου επί τη βάσει των θέσεων του Δ.Σ. που ομόφωνα διατύπωσε προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

 Το Συντονιστικό των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Τμημάτων, στα πλαίσια των λειτουργιών του ΣΑΔΑΣ–Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αξιολόγησε τα βασικά θέματα του κλάδου και διατύπωσε το πλαίσιο δράσης για την επόμενη περίοδο :

Α. Το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς πλήθος τεχνικών επαγγελμάτων ασκούν αρμοδιότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής – χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σπουδών αρχιτεκτονικής – πρέπει να επιλυθούν άμεσα και με πρωτοβουλίες – προτάσεις του ΤΕΕ, των Κλαδικών Συλλόγων προς την Πολιτεία. Στόχος όλων μας είναι η άσκηση της αρχιτεκτονικής στη χώρα, από τους αρχιτέκτονες.

Ταυτόχρονα με αφορμή τον επικείμενοΕθνικό διάλογο για την παιδεία επισημαίνει πωςοι 5ετείς σπουδές για τον τομέα της αρχιτεκτονικής δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Β. Για τον τομέα ευθύνης του ΥΠΕΧΩΔΕ, το Συντονιστικό εκτιμά πως όλα τα θέματα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, τα μείζονα επαγγελματικά και θεσμικά θέματα είναι στο προσκήνιο.

Η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και η συγκρότηση του Ανώτατου Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου συνιστούν εκείνα τα θεσμικά εργαλεία για τη χάραξη και επανακαθορισμό πολιτικών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη.

Γ. Για το Υπουργείο Πολιτισμού θεωρεί πωςη ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής επιστήμης στις αρμοδιότητες του ΥΠΠΟ, η συμμετοχή των αρχιτεκτόνων στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) και στο Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ,η διατύπωση πλαισίου για μια Εθνική Πολιτική μέσω του δικτύου αρχιτεκτονικής- που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την ισχυρή βάση για μια θεσμική και προγραμματική παρέμβαση για την αρχιτεκτονική- αποτελούν άμεσες προτεραιότητες των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

Τέλος αποφασίστηκε το επόμενο Συντονιστικό να πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας