Προηγούμενη σελίδα


Α.Π. 32142 Αθήνα 22 Ιουνίου 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συντονιστικό 19-20.6.2004 στο Βέροια


Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο των Συλλόγων και Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη Βέροια, το διήμερο 19 - 20 Ιουνίου 2004.

Το Σάββατο 19.06.2004 πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Ημαθίας, Ημερίδα με θέμα «Χωροταξία και ανάπτυξη για την Ημαθία του μέλλοντος», στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή αρχιτεκτόνων και φορέων.

Την Κυριακή 20.06.2004 έγινε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου, στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. από τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα Τμήματα:

1. ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
2. ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ Τμήμα Λέσβου
3. ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ Τμήμα Ξάνθης
4. ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ Τμήμα Χανίων
5. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
6. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης
7. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας
8. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας
9. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας
10. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας
11. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Έβρου
12. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ημαθίας
13. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Χαλκιδικής
14. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Σερρών

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Α. Αλληλοενημέρωση για τις δράσεις της Πανελλήνιας Ένωσης και των Περιφερειακών Συλλόγων - Τμημάτων.

Έγινε αναλυτική παρουσίαση όλων των δράσεων του Δ.Σ. σε σχέση με το προγραμματικό πλαίσιο και όλων των στοχεύσεων που κυρίως σχετίζονται με τα μεγάλα θεσμικά και επαγγελματικά θέματα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα των συναντήσεων με τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΠΟ σε σχέση με τις θέσεις του κλάδου για το πλαίσιο μελετών, αδειών δόμησης και πολεοδομίας χωροταξίας.

Επίσης τα θέματα προβολής και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής, τα θέματα διεθνών σχέσεων με έμφαση στις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων, τη νέα Λευκή Βίβλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ», και τη διάδοσή της στους φορείς, στους αρχιτέκτονες και την κοινωνία.

Τέλος τα θέματα για παρεμβάσεις σε επαγγελματικά, κοινωνικά θέματα, οριοθετώντας ένα πρόγραμμα διεύρυνσης των δράσεων του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ.

Β. Οργανωτικά - Θέματα Καταστατικού

Το συντονιστικό συζήτησε όλη την πορεία της Ένωσης από τη θέσπιση του νέου Καταστατικού στη δεκαετία του '90 και αξιολόγησε την οργανωτική της δομή με στόχευση τη λειτουργική και οργανωτική βελτίωση του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ. Κοινός τόπος για την προώθηση των αλλαγών είναι η ανάγκη για :

- Καλύτερη και πληρέστερη εκπροσώπηση των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

- Βελτίωση και ουσιαστικοποίηση της Πανελλαδικής - Ενιαίας δράσης

λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον ριζικό μετασχηματισμό των όρων άσκησης επαγγέλματος και τις μεταβολές που συντελούνται στις Ευρωπαϊκές Ενώσεις και αφετέρου τις προβλεπόμενες εξελίξεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ και την ανάγκη θεμελίωσης θέσεων των αρχιτεκτόνων για ένα νέο οργανωτικό καθεστώς των Ελλήνων μηχανικών.

Με βάση όλα τα παραπάνω, τις εισηγήσεις - προτάσεις, τις θέσεις των Περιφερειακών Συλλόγων και Τμημάτων αποφασίστηκε η πλήρης καταγραφή - κωδικοποίηση και αξιολόγηση των προτάσεων από το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, η διαμόρφωση πλαισίου θέσεων και η εισαγωγή του θέματος στην προγραμματιζόμενη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας το Φθινόπωρο.

Τέλος αποφασίστηκε το επόμενο συντονιστικό να πραγματοποιηθεί στην ΚΟΡΙΝΘΟ, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Έβρου, για την πραγματοποίηση του μεθεπόμενου Συντονιστικού Οργάνου, στην Αλεξανδρούπολη.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας